Medarbetarskap

Alla våra medarbetare är en förutsättning för verksamhetens framgång. Det är medarbetarnas insatser, både enskilt och i grupp, som leder till effektivitet, utveckling och rätt kvalitet.

En man står vid ett ståbord med en laptop uppfälld framför sig. Han tittar på skärmen, har händerna på tangentbordet och ler stort. Bredvid  står hans kollega som också tittar nyfiket på skärmen.

Den statliga värdegrunden

Lantmäteriet vill ha ansvarstagande medarbetare som agerar med den statliga värdegrunden – demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service samt med vår värdegrund service, öppenhet och handlingskraft som utgångspunkt. Som medarbetare hos oss får du en arbetsplats med ett gott ledarskap, tydliga mål, tilltro till dig som individ och en ömsesidig dialog.

Vi är varandras arbetsmiljö

Vi har höga förväntningar på dig och det du bidrar med till vår verksamhet. I förväntningarna ingår bl.a. att du

  • Tar ansvar för dina arbetsuppgifter
  • Bidrar till att gruppens mål nås
  • Tar ansvar för din egen utveckling och delar med dig av kunskaper och erfarenheter
  • Samarbetar, skapar goda relationer och bidrar till gemenskap och en god arbetsmiljö
  • Har förmåga att sätta dig in i andras situation, visar respekt för andras åsikter och alla människors lika värde

Våra chefer, arbetar i verksamheten och driver den tillsammans med medarbetarna. Som chef hos oss har man ett starkt engagemang, ett lyssnande och närvarande ledarskap och en bra dialog med sina medarbetare. Cheferna behöver även ha ett helhetsperspektiv där alla tar ett gemensamt ansvar för vårat uppdrag. För oss är det viktigt att ha roligt på jobbet! Och det har vi när vi gör det tillsammans!

Fördelar med att jobba hos oss

Oavsett vad du jobbar med på Lantmäteriet är du med och bidrar till samhällsnyttan och är grunden till allt. Det du gör i vardagen har betydelse för andra. Det finns också andra fördelar med att jobba hos oss.

Den hybrida arbetsplatsen

Vi befinner oss i ständig utveckling och strävar alltid mot att tillhandahålla ett flexibelt och hållbart arbetssätt. Den hybrida arbetsplatsen innebär att i den mån verksamheten och gällande regelverk tillåter kan du som medarbetare hos oss utföra dina arbetsuppgifter på annan plats än kontoret.

Semester

Antalet semesterdagar som du har rätt till beror på din ålder. Som statligt anställd har du rätt till betald semester redan första året du är anställd.

  • Upp till och med 29 år har du rätt till 28 dagar.
  • Från 30 år har du rätt till 31 dagar.
  • Från 40 år har du rätt till 35 dagar.

Arbetsmiljö och friskvård

Lantmäteriet tycker vi att en god arbetsmiljö är viktig för att åstadkomma en attraktiv arbetsplats. Vi erbjuder företagshälsovård och ersättning för friskvårdsaktivitet på din fritid. Till den som behöver erbjuder vi särskilda arbetsglasögon.

Flexibel arbetstid för många medarbetare

De flesta medarbetare hos oss har flexibla arbetstider. Det innebär att du under delar av dagen kan planera din arbetstid själv så länge det fungerar för verksamheten. Veckoarbetstiden på Lantmäteriet är 39 timmar och 45 minuter.

De flesta medarbetare har även arbetstidsförkortning inför vissa helgdagar.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk längre än 14 dagar så kompletterar Lantmäteriet sjukpenningen från Försäkringskassan genom att betala ut så att du får ut cirka 90 procent av din inkomst. Detta gäller mellan dag 15 - 365 i sjukskrivningen.

Om du behöver kan du få göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök på betald arbetstid. Du får även vara ledig med lön vid vissa andra tillfällen, som till exempel vid en nära anhörigs begravning och bouppteckning.

Du har dessutom möjlighet att få ersättning för läkarvård, viss tandvård och psykologbehandling samt sjukvårdande behandling och sjukhusvård. Du får göra dessa besök på arbetstid efter avstämning med din chef. Till läkarvård räknas även mammografi, cellprovtagning och PSA-prov. Vi erbjuder ersättning för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.

Förmåner för dig som är förälder

Om du ska vara föräldraledig betalar Lantmäteriet en extra ersättning på 10 procent av din lön, vilket gör att du kan få upp till 90 procent av din lön under större delen av din ledighet.

Extra trygghet

Om det uppstår arbetsbrist och du blir uppsagd får du en längre uppsägningstid genom ett omställningsavtal än den som följer av LAS eller centralt kollektivavtal. Den sammanlagda uppsägningstiden i anställning kan, tillsammans med den längre uppsägningstiden enligt omställningsavtalet, maximalt vara 12 månader. Du kan få ekonomiska förstärkningarna som utgörs av a-kasseförstärkning och inkomstförstärkning vid ny anställning med lägre lön. Du kan få stöd till utbildning, praktik och eventuellt få ekonomiskt stöd om du startar eget företag.

Pension

Som anställd på Lantmäteriet får du även en avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Du har rätt att själv välja hur en del av avtalspensionen ska förvaltas.