Medarbetarskap

Alla våra medarbetare är en förutsättning för verksamhetens framgång. Det är medarbetarnas insatser, både enskilt och i grupp, som leder till effektivitet, utveckling och rätt kvalitet.

Två leende kvinnor vid ett ståbord. Den ena kvinnan tittar på den andra, som tittar in i kameran med en uppslagen bok samt en penna i händerna.

Den statliga värdegrunden

Lantmäteriet vill ha ansvarstagande medarbetare som agerar med den statliga värdegrunden – demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service samt med vår värdegrund service, öppenhet och handlingskraft som utgångspunkt. Som medarbetare hos oss får du en arbetsplats med ett gott ledarskap, tydliga mål, tilltro till dig som individ och en ömsesidig dialog.

Service, öppenhet och handlingskraft

Service, öppenhet och handlingskraft genomsyrar vår verksamhet, både internt och externt. Du som medarbetare ska känna att din insats gör skillnad.

För oss är service att vi eftersträvar enkelhet och ser vår roll i ett större sammanhang. Vi är lyhörda och ger alltid ett vänligt och professionellt bemötande. Vi bidrar till varandras framgång och arbetsglädje.

För oss är öppenhet att vi litar på varandra och att andra kan lita på oss. Vi visar respekt för varandras åsikter och olikheter. Vi är öppna, tydliga och begripliga.

För oss är handlingskraft att vi skapar resultat genom att ta initiativ och vara öppna för nya lösningar. Vi genomför det vi har bestämt och använder återkoppling för att utveckla verksamheten.

Det här är viktigt för att vår verksamhet ska fungera optimalt och att våra medarbetare ska känna arbetsglädje och få utvecklas hos oss. Hoppas du delar vår uppfattning.

Vi är varandras arbetsmiljö

Som medarbetare på Lantmäteriet är du en del av något större. Genom ditt medarbetarskap bidrar du till att göra din arbetsplats till en plats att trivas på och Lantmäteriet till en organisation att växa i. Vi vill att du som medarbetare hos oss får möjlighet att använda din kompetens, dina idéer, ditt engagemang, din kreativitet och din personlighet i ditt arbete.

Medarbetarskapet handlar om hur du utför ditt uppdrag, hur du möter och bemöter olika målgrupper och hur du samspelar med chefer och kollegor. Men det handlar också om att leda dig själv, att se dina styrkor och utvecklingsområden och förstå dina drivkrafter. Hos oss får du en arbetsplats med ett gott ledarskap, tydliga mål, tilltro till dig som individ och en ömsesidig dialog. För oss är det viktigt att ha roligt på jobbet! Och det har vi när vi gör det tillsammans!