Informationstillfällen och nyheter

Lantmäteriet erbjuder under 2024 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet med handlingsplanen och dess succesiva framsteg.

Kalender

Vad: Lunchseminarium
När: 3 juni kl.12:00 - 13:00
Var: Via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Mer information kommer senare.

Vad: Lunchseminarium
När: 2 oktober kl.12:00 - 13:00
Var: Via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Mer information kommer senare.

Vad: Lunchseminarium
När: 13 december kl.12:00 - 13:00
Var: Via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Mer information kommer senare.


Tidigare seminarier

Här kan du ta del av inspelningar och dokument från tidigare genomförda seminarier.

Lunchseminarium 2024-03-08

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 8 mars 2024 (nytt fönster).

Geodataseminarium 2024-02-01

Ta del av inspelningen av geodataseminariet den 1 februari (nytt fönster)

Den 1 februari 2024 genomförde Lantmäteriet och Geodatarådet ett webbsänt geodataseminarium med temat ”I riktning mot framtiden – en vision för geodataområdet 2040". Där presenterades några av de lärdomar som gjorts från alla de dialoger som genomförts i arbetet med att ta fram visionen.

Vi fick även ta del av samtal om framtiden inom geodataområdet, om digitala tvillingar 2040 och säkerhetsfrågor kopplade till öppna geodata. Dessutom fick vi att ta del av några intressanta omvärldsbevakningar, där bland annat Jani Kylmäaho från National Land Survey of Finland som berättade om deras användning och utveckling av digitala tvillingar.
Moderator var Malin Klintborg, Lantmäteriet.

Innehållet i korthet

En vision för Geodataområdet 2040:
Innehållet och arbetet bakom den framtagna visionen presenterades av Marika Ström från Lantmäteriet, Lars-Kristian Stölen från SGU och Patrik André från Skogsstyrelsen som följdes av ett panelsamtal som betonade vikten av samverkan inom offentlig sektor för att kunna nå dit visionen pekar, med representanter från Lantmäteriet, SGU och Naturvårdsverket.

Panelsamtal om digitala tvillingar om säkerhetsfrågor:
Dagen fortsatte med två panelsamtal. Det ena fokuserade på digitala tvillingar år 2040, där medverkande från RISE, Sweco, Malmö stad och Linköpings universitet och de gav olika perspektiv på hur användningen av geodata kan komma att utvecklas på både kortare och lite längre sikt.

Det andra panelsamtalet handlade om säkerhetsfrågor kopplade till öppna geodata. Där medverkade representanter från Lantmäteriet, Försvarsmakten, MSB och Polismyndighetens avdelning NOA. Samtalet berörde risker med öppna data såväl som behovet av att tillförlitlig information finns tillgänglig.

Intressanta omvärldsbevakningar:

  • Jani Kylmäaho från National Land Survey of Finland, (Lantmäteriets motsvarighet), berättade om deras utveckling av digitala tvillingar.
  • Peter Westerdahl från Linköpings universitet pratade om projektet SimStad och visualiseringar av Norrköping som grund för digitala tvillingar.
  • Anders Elias, Aelia Consulting, gav flera exempel på användning av AI-verktyget ChatGPT för att skapa kartor med öppna geodata.

Lunchseminarium 2023-12-21

Ta del av inspelningen av lunchseminariet den 21 december 2023 (nytt fönster)

Lunchseminarium 2023-10-09

Ta del av inspelningen av lunchseminariet den 9 oktober 2023 (nytt fönster)

Då vi inte hann besvara alla frågor under sändningen hittar du svaren på dessa här.

När i tid ungefär kommer det vara fastställt exakt vilka av Lantmäteriets produkter som kommer bli avgiftsfria och ifall det blir nya avgiftsfria produkter, exakt vilken data dessa produkter kommer innehålla?

Svar från Mikael Jenssen, Lantmäteriet: Arbetet att se över produkterna med innehållande värdefulla datamängder pågår och exakt hur det påverkas kommer vi att få återkomma till. Parallellt som vi arbetar med våra produkter behöver vi säkerställa framtida finansiering innan vi vet exakt vad vi kan göra.

I direktivet finns det med antal våningar på byggnader. Är det något som finns? Kommer tas fram? Kan bara tro att det är Lantmäteriet man frågar?

(Inte besvarad ännu)

Lägger ni ut presentationerna för meranvändning? Bra tex i samband med dialog med kommun-politiker för en större omvärldsförståelse.

Svar från Magnus Forsberg, Lantmäteriet: Vi lägger inte ut presentationerna men är det någon som har behov av något speciellt material kontakta magnus.forsberg@lm.se

Vilken teknisk samverkan sker mellan era myndigheter för drift, förvaltning och publicering av era öppna datamängder?

Svar från Linn Gardell, Sjöfartsverket: Vi kan tänka oss att samarbeta kring publicering av gemensamma datamängder i de fall det ger mening. Vi undersöker ännu möjligheterna för detta.

Lunchseminarium 2023-06-08

Ta del av inspelningen av seminariet den 8 juni 2023 (nytt fönster)

Geodataseminarium 2023-02-01

Ta del av inspelningen av seminariet den 1 februari 2023 (nytt fönster)

Den 1 februari bjöd Lantmäteriet och Geodatarådet in till Geodataseminarium - I riktning mot framtiden. Ämnet för årets seminarium var: Var ser vi att vi behöver vara med digitaliseringen 2040, och vilka utmaningar behöver vi gemensamt klara av för att nå dit?

Moderator var Anders Sandin, verksamhetsområdeschef Geodata på Lantmäteriet.

Lunchseminarium 2023-02-27

Ta del av inspelningen av seminariet den 27 februari 2023 (nytt fönster)