Informationstillfällen och nyheter

Lantmäteriet erbjuder under 2023 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet med handlingsplanen och dess succesiva framsteg.

Kalender

Vad: Lunchseminarium
När: 21 december kl.12:00 - 13:00
Var: Via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Mer information kommer senare.

Vad: Geodataseminarium
När: 1 februari kl.10:00 - 15:00
Var: Via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Inbjudan till Geodatarådets Geodataseminarium 2024

Den 1 februari 202 bjuder Lantmäteriet och Geodatarådet in till ett webbsänt Geodataseminarium med temat ”I riktning mot framtiden – en vision för geodataområdet 2040.”

Innehåll:

  • Geodatarådet berättar om arbetet med att ta fram visionen och det vi lärt oss från alla dialoger som genomförts.
  • Vi håller även ett panelsamtal där vi tillsammans samtalar om geodataområdets framtid.
  • Vi får en omvärldsbevakning från Finlands Lantmäteri som deltar och berättar om sina tankar kring en nationell digital tvilling i Finland, ansvar och utvecklingsfrågor.
  • Vi kommer också få se ett par praktiska exempel på vad som är möjligt nu eller om ett par år fram i tiden från forskningsprojektet SimStad och hur vi kan använda AI för att göra analyser från geodata.

Läs mer om seminariet och anmäl dig


Tidigare seminarier

Här kan du ta del av inspelningar och dokument från tidigare genomförda seminarier.

Lunchseminarium 2023-10-09

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 9 oktober (nytt fönster)

Då vi inte hann besvara alla frågor under sändningen hittar du svaren på dessa här.

När i tid ungefär kommer det vara fastställt exakt vilka av Lantmäteriets produkter som kommer bli avgiftsfria och ifall det blir nya avgiftsfria produkter, exakt vilken data dessa produkter kommer innehålla?

Svar från Mikael Jenssen, Lantmäteriet: Arbetet att se över produkterna med innehållande värdefulla datamängder pågår och exakt hur det påverkas kommer vi att få återkomma till. Parallellt som vi arbetar med våra produkter behöver vi säkerställa framtida finansiering innan vi vet exakt vad vi kan göra.

I direktivet finns det med antal våningar på byggnader. Är det något som finns? Kommer tas fram? Kan bara tro att det är Lantmäteriet man frågar?

(Inte besvarad ännu)

Lägger ni ut presentationerna för meranvändning? Bra tex i samband med dialog med kommun-politiker för en större omvärldsförståelse.

Svar från Magnus Forsberg, Lantmäteriet: Vi lägger inte ut presentationerna men är det någon som har behov av något speciellt material kontakta magnus.forsberg@lm.se

Vilken teknisk samverkan sker mellan era myndigheter för drift, förvaltning och publicering av era öppna datamängder?

Svar från Linn Gardell, Sjöfartsverket: Vi kan tänka oss att samarbeta kring publicering av gemensamma datamängder i de fall det ger mening. Vi undersöker ännu möjligheterna för detta.

Lunchseminarium 2023-06-08

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 8 juni (nytt fönster)

Geodataseminarium 2023-02-01

Den 1 februari bjöd Lantmäteriet och Geodatarådet in till Geodataseminarium - I riktning mot framtiden. Ämnet för årets seminarium var: Var ser vi att vi behöver vara med digitaliseringen 2040, och vilka utmaningar behöver vi gemensamt klara av för att nå dit?

Moderator var Anders Sandin, verksamhetsområdeschef Geodata på Lantmäteriet.

Här kan du ta del av inspelningen från seminariet den 1 februari (nytt fönster).

Lunchseminarium 2023-02-27

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 27 februari (nytt fönster)

Lunchseminarium 2022-12-14

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 14 december (nytt fönster). 

Lunchseminarium 2022-10-13

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 13 oktober (nytt fönster).

Lunchseminarium 2022-06-14

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 14 juni (nytt fönster).

Workshop Rymddata för Agenda 2030 2022-05-12

Arbetsgruppen för Geodatastöd i Agenda 2030-arbetet bjöd in till en workshop om rymddata och dess användning för uppföljning och genomförande av Agenda 2030. Syftet med workshopen är att öka kunskapen både om datakällorna, deras möjligheter och om de behov av ny eller förbättrad datatillgång som finns inom Agenda 2030-arbetet. Målet med workshopen är att bygga upp en mer samlad bild kring behoven, både när det gäller data och analys. Resultatet dokumenterades och redovisades för Geodatarådet och Myndighetssamverkan Copernicus.

Lunchseminarium 2022-02-23

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 23 februari (nytt fönster)

Geodataseminarium 2022-02-03

Den 3 februari 2022 bjöd Lantmäteriet och Geodatarådet in till webbsänt Geodataseminarium med temat ”Geodata ger möjligheter för innovation”.

Moderator var Anders Sandin, Verksamhetsområdeschef vid Geodata på Lantmäteriet.

Här kan du ta del av inspelningen från seminariet den 3 februari (nytt fönster).