Sverige och Norge möttes vid riksgränsen för att inviga gränsmarkeringar

5 juli 2023

Sveriges och Norges gränskommissioner möttes idag vid riksgränsen mellan Värmland och Viken fylke för att inviga två återupprättade gränsmarkeringar. Arbetet görs som en del av översynen av den gemensamma riksgränsen, bland annat för att få en mer exakt gränsdragning.

Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg invigde på onsdagen det nya riksröset vid sjön Tåken på gränsen mellan Sverige och Norge.

– Välskötta gränser bäddar för goda grannar, både när det gäller fastighetsägare och länder emellan.  Översynen av riksgränsen bidrar till goda relationer våra länder emellan, något som inte är självklart i dagens Europa. Arbetet ger oss också en mer exakt gränsdragning, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet och tillika Sveriges gränsöverkommissarie.

Gränskommissionerna invigde på onsdagen två gränsmarkeringar. På förmiddagen invigdes först ett nytt riksröse vid stranden till Vittsjön i Årjängs kommun, på en plats som tidigare bara varit ungefärligen definierad som ”Tufwan i Tåken”. På eftermiddagen återinvigdes Oscarsstenen från 1887 vid E18 efter att ha återförts till sitt korrekta läge. Stenen utgör Riksröse 31A och hade hamnat ett par meter fel i samband med vägbreddningar.

– Att kontrollera gränsens exakta läge samt restaurera och mäta in alla riksrösen är en viktig del i förvaltningen av riksgränsen. Bara någon meters osäkerhet kan få stora konsekvenser på allt från värdet på fastighets- och skogsinnehav till polisväsendet, där gränsdragningen kan avgöra i vilket land brott begåtts, säger Sveriges gränskommissarie Martin Lidberg.

De gemensamma svensk-norska aktiviteterna under onsdagen är en manifestation för översynen av riksgränsen mellan Sverige och Norge som genomförs 2020–2024. I arbetet ingår även att gränskommissionerna röjer gränsgatan.

Läs mer om riksgränserna.

Om gränskommissionerna

Gränskommissionerna har i uppdrag att tillsammans utstaka, beskriva och kartlägga ländernas gemensamma gränser. Den svenska gränskommissionen består av Susanne Ås Sivborg (generaldirektör/gränsöverkommissarie), Martin Lidberg (enhetschef/gränskommissarie), Dan Norin (geodet/geodetisk expert och sekreterare) och Per Sörbom (strategichef/fastighetsinformationsexpert), alla från Lantmäteriet.

Om riksgränsen och riksrösen

Riksgränsen på land mellan Sverige och Norge – från Idefjordens i Bohuslän till Treriksröset – är 1620 kilometer lång, vilket gör det till den längsta landgränsen mellan två europeiska stater. Gränsen utgörs av 860 kilometer kalfjäll, 570 kilometer skog- och buskområden, 170 kilometer vattendrag samt 20 kilometer odlad mark. Gränsen markeras av 642 riksrösen, samt ett stort antal utliggare (mindre rösen) och vägvisare. Det högst belägna riksröset finns på 1743 meters höjd i Sylmassivet.

För mer information kontakta

Martin Lidberg, enhetschef inom Geodata/gränskommissarie
E-post: martin.lidberg@lm.se 
Telefon: 026-63 38 42 eller 070-598 69 70

Dan Norin, geodet/geodetisk expert och sekreterare
E-post: dan.norin@lm.se  
Telefon: 026-63 37 45 eller 072-736 43 37