Lantmäteriet påskyndar antalet laddningspunkter

29 november 2022

Antalet elbilar ökar snabbt, och med det behovet av att enkelt kunna ladda sin bil. Mot den bakgrunden har antalet ansökningar om att få installera laddningspunkter i samfälligheter blivit många fler. Lantmäteriet möter efterfrågan genom att prioritera dessa ärenden, och genom förbättrad information och ökad kunskap.

Antalet laddningsbara personbilar är nu knappt 400 000, vilket motsvarar åtta procent av alla registrerade bilar. På bara ett år har antalet laddningsbara personbilar ökat med 130 000. Detta innebär i sin tur att efterfrågan på laddningspunkter är stor, både publika och enskilda.*

Allt vanligare med ansökningar om laddinfrastruktur

För att installera laddningspunkter på en gemensam parkeringsplats i en samfällighetsförening krävs det i många fall att anläggningsbeslutet omprövas av en lantmäterimyndighet. När antalet elbilar blir fler och fler så ökar också antalet ansökningar till Lantmäteriet för att inkludera laddningspunkter i samfälligheter. Det är nu ungefär tre gånger så många ansökningar som för ett år sedan.

Lantmäteriet prioriterar ansökningar om laddinfrastruktur och ökar informationen

Lantmäteriet arbetar på flera sätt för att möta efterfrågan och för att underlätta för samfällighetsföreningar som vill etablera laddningspunkter på sina parkeringar.

– Vi prioriterar dessa ansökningar eftersom laddinfrastruktur är en viktig fråga för samhällets omställning. Det innebär att kötiden är kortare jämfört med andra ärenden, säger Svante Dolff, enhetschef på Lantmäteriet.

Under våren har Lantmäteriet också stöttat två studenter vid Högskolan i Gävle i ett examensarbete om laddningspunkter. Närmare bestämt handlar det om samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar för garage- och parke-ringsändamål, och hur man har löst frågan om laddinfrastruktur när det inte ingår i samfällighetens anläggningsbeslut.

– Vi förbättrar även vår webbplats där vi på ett enkelt sätt förklarar vad som gäller om man vill installera laddningspunkter, bland annat med hjälp av en animerad film. Ett stödmaterial har också tagits fram för att effektivisera handläggningen, säger Svante Dolff.

Om laddstolpar på parkeringsplatser vid hemmet

Regelverket för att installera laddningspunkter ser olika ut beroende på om parkeringen är vid det egna huset eller på en gemensam yta. När det gäller laddpunkter vid enskilda parkeringar så är det i princip upp till fastighetsägarna själva. För gemensamma parkeringar vid en bostadsrättförening eller samfällighet finns olika regelverk.

Vid installation vid en bostadsrättsförening så är det upp till föreningen att själva ta beslut, medan det för gemensamma parkeringar på en samfällighet krävs en omprövning av anläggningsbeslutet hos en lantmäterimyndighet. På ett sätt kan det dock vara lättare att installera laddningspunkter i en samfällighet eftersom medlemmarna inte behöver vara överens för att få igenom ett nytt anläggningsbeslut.

Animerad film om laddningspunkter och läs mer om laddningspunkter.

Läs examensarbetet om laddinfrastruktur på Högskolan i Gävles webbplats (nytt fönster).

* i Q3 2022, enligt elbilsstatistik.se.