Byggnad

Här finns inspelat material från webbinarier och informationstillfällen kring den nationella specifikationen för datamängden byggnad. Materialet vänder sig till chefer, verksamhetsutvecklare och handläggare. Tillsammans skapar vi en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Byggnader som följer den nationella specifikationen

Webbinarium från 9 november 2023

Webbinarium om hur den nationella specifikationen för byggnad skapar nya möjligheter och hur byggnader kan tillgängliggöras i den Nationella geodataplattformen (NGP).

Medverkande föreläsare är Höganäs kommun, Malmö stad, Södertälje kommun, Buildility, SWECO, Boverket och Lantmäteriet.

Under webbinariet presenteras följande innehåll:

 • Så har din kommun nytta av en nationell specifikation för byggnad.
 • Så har din kommun nytta av byggnader i den nationella geodataplattformen.
 • Förberedande arbete på din kommun för att nå nyttorna med den nationella specifikationen.
 • Ta del av demo som visar fördelar med ett nytt arbetssätt för byggnader.

Målgrupp för webbinariet är chefer och handläggare inom verksamhetsområdet:

 • samhällsbyggnad
 • bygglov
 • kart/mät/GIS
 • IT och digitalisering.

Inspelning 

Film om nyttor 

Övrigt material

Ta del av bildspelet som visades vid webbinariet (pdf, nytt fönster).


Byggnader och den Nationella geodataplattformen

Webbinarium från 25 april 2023

Webbinariet handlar om byggnadsinformation och hur kommuner kan komma i gång att testa sina leveranser av byggnadsinformation enligt den framtagna nationella specifikationen för byggnad till den Nationella geodataplattformen.

Det tar även upp hur insamling och arbetssätt kan fungera internt på kommunen. Malmö stad, Hammarö och Borlänge kommuner delar med sig av deras värdefulla erfarenheter vad gäller arbete med byggnadsinformation. Vidare presenteras nyttorna med den nationella specifikationen för byggnad, möjligheterna med geometrier, mätningsanvisningar, informationsflöden och praktiskt tillvägagångssätt för att komma i gång.

Målgruppen är chefer och handläggare inom verksamheterna:

 • samhällsbyggnad
 • bygglov
 • kart/mät/GIS
 • IT och digitalisering.

Medverkande föreläsare är Lantmäteriet, Boverket, Borlänge kommun, Hammarö kommun, Malmö stad, Sweco och Buildility.

Inspelning

Övrigt material

Ta del av bildspelet som visades vid webbinariet (pdf, nytt fönster)

Intervjufilm Malmö stad

Malmö stad om nyttor, förändrade processer och arbetssätt och 3D-byggnader.

Intervjufilm Hammarö kommun

Hammarö kommun om nyttor, förändrade processer och arbetssätt och 3D-byggnader.

Intervjufilm Borlänge kommun

Borlänge kommun om nyttor, förändrade processer och arbetssätt och 3D-byggnader.


Möjligheter - geometri och mätningsanvisningar NS Byggnad

En film om möjligheterna med geometrihanteringen av byggnadsinformation i NS Byggnad. Medverkande är Thomas Lithén från Lantmäteriet.

Filmen tar upp olika delar kring hanteringen av geometrierna och de olika delarna går att se på följande tider (starttid inom parentesen):

 • Introduktion till geometri i NS Byggnad (0:00)
 • Byggnadsdel och NS LOD (1:09)
 • Exempel på mätning enligt NS LOD (4:15)
 • Datafångst från bygglov (7:58)
 • Höjning av detaljeringsnivå (11:45)
 • Konsumtion och användning (13:40)

Inspelning


Byggnadsinformation enligt nationell specifikation

Webbinarium från 9 juni 2022

Ta del av webbinariet där Lantmäteriet, Boverket och Osby kommun medverkar.

Webbinariet består av en inledning kring smartare samhällsbyggnadsprocess och den Nationella geodataplattformen. Därefter kommer ett inspirerande pass kring byggnad i flera dimensioner och exempel från Osby kommun. Efter detta så presenteras arbetet med att ta fram den nationella specifikationen för byggnad och dess innehåll samt hur man kan komma igång med att testa att tillgängliggöra byggnader i den Nationella geodataplattformen.

Boverket är också med och berättar om ändamålskatalogen, nationella grunddata med fokus på byggnad samt process och nytta för byggnad.

Inspelning

Se filmen separat där Osby kommun berättar om arbetet med 3D och den nya byggnadsspecifikationen.

Övrigt material

Se Boverkets ingående filmer separat: