Detaljplan

Inspelat material från webbinarier och informationstillfällen kring nationella specifikationen för datamängden detaljplan. Materialet vänder sig till chefer, verksamhetsutvecklare och handläggare. Tillsammans skapar vi en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Ändring i detaljplan

Ta del av tre filmklipp där Ulrika Dahlberg, Lantmäteriet beskriver hur olika ändringar i en detaljplan ska hanteras i plattformen.

Begreppen ändringplan, tilläggsplaner eller liknande togs bort 2014 av Boverket och finns inte i den nationella specifikationen. De ska därav inte finnas i den nationella geodataplattformen.

Den ändrade versionen av detaljplanen ska tillgängliggöras i stället för den ursprungliga versionen av den. Det betyder att den digitala informationen uppdateras så att den representerar vad som gäller för detaljplanen efter att beslutet om ändring har fått laga kraft.

Genom att hantera ändring av detaljplan på detta sätt får användaren en tydlig bild av vilken information som gäller för ett visst område.

Film 1: Ändring i detaljplan som finns i plattformen

  • Ändra, lägga till och ta bort planbestämmelse
  • Häva en del av detaljplanen

Film 2: Ändring i detaljplan som inte följer föreskrift (äldre detaljplan)

  • Vid ändring, digitalisera hela detaljplanen
  • Digitalisera endast den del av plan som ändrats – används i undantagsfall
  • Kvalitetsbeskrivning och Användbarhet

Film 3: Digitalisering av en äldre detaljplan som har ändrats

  • Detaljplanen ska digitaliseras och gällande ändring(ar) ska inkluderas
  • Olika genomförandetider

Övrigt material

Bildspel (ppt, nytt fönster)
Frågor och svar (pdf, nytt fönster)
Vägledning Nationell specifikation Detaljplan (pdf, nytt fönster)

Förutom att ändringen ska tillgängliggöras i plattformen ska den även registreras i fastighetsregistret, se Planregistrering (nytt fönster).


Planbeskrivning och den Nationella geodataplattformen

I den Nationella geodataplattformen hanteras planbeskrivningen som en dokumentlänk. Den primära målgruppen för specifikationen för planbeskrivning är de som hanterar digitala planbeskrivningar utanför den Nationella geodataplattformen. Syftet med specifikationen är att på ett enhetligt sätt realisera de krav om digital funktionalitet som beskrivs i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning. Ett typiskt användningsområde är att utbyta planbeskrivningar mellan olika programvaror.

Film 1: Nationell specifikation för planbeskrivning

Hantering av planbeskrivning i och utanför den Nationella geodataplattformen.

Film 2: Praktisk användning av digital planbeskrivning

Exempel från systemleverantör.

Övrigt material

Mer information om specifikationen för planbeskrivning (nytt fönster).


Nationell specifikation Detaljplan

Nationella specifikationer stödjer ett standardiserat utbyte av information mellan parter och effektiviserar samhällsbyggnadsprocessen. Vi tittar närmare på hur specifikationen beskriver vilka krav som ställs på den detaljplaneinformation som ska levereras.
Målgruppen är kommuner som vill ansluta sig till den Nationella geodataplattformen för att leverera och tillgängliggöra digitala detaljplaner.

Film inspelad maj 2021.