Avtal

Inspelat material från webbinarium och informationstillfällen kring villkor och avtal för att ansluta till Nationella geodataplattformen. Materialet vänder sig till chefer, verksamhetsutvecklare och handläggare. Tillsammans skapar vi en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Planbeskrivning och upphovsrätt

Planbeskrivningen omfattas inte av kravet i 5.1 c) och 5.2 c) i Producentavtalet.


Producentavtal och användningsvillkor

När en kommun vill tillgängliggöra en datamängd i den Nationella geodataplattformen så tecknas ett producentavtal mellan kommunen och Lantmäteriet. I avtalet regleras de åtaganden som kommunen respektive Lantmäteriet förbinder sig. Att konsumera datamängder regleras via användningsvillkor. I föredraget går vi igenom innehållet i både producentavtal och användningsvillkor.

Film inspelad maj 2021.