Nyttor och användning av NGP

Här hittar du inspelat material och webbinarier som riktar sig till dig som är intresserad av standardiserad, tillförlitlig och tillgänglig data från nationella geodataplattformen (NGP).

Introduktion till NGP

NGP gör det möjligt för alla att få tillgång till data som är nödvändiga i utvecklingen av det digitala samhället. NGP omfattar många aktörer. Producenter för datamängderna är i dagsläget kommuner och statliga myndigheter och datamängderna tillhandahålls via tjänster med applikationsgränssnitt (API).

Nationella geodataplattformen (nytt fönster).

Regeringens mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Lantmäteriet arbetar i bred samverkan med andra med syftet att med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv vardag till nytta för medborgare, företag och andra aktörer.

För att uppnå ett digitalt och effektivt samhälle är en grundförutsättning tillgänglighet till nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i de olika processerna som bygger upp samhället. Där kommer NGP in i bilden. Och där kommer du som konsument av den informationen in i bilden.

Regeringens mål för digitaliseringspolitik på Regeringskansliets webbplats (nytt fönster).

Fokus för plattformens datamängder idag ligger inom samhällsbyggnadsprocessen. Först ut är detaljplaner, planbeskrivningar, byggnader och kulturhistoriska lämningar. Nu pågår ett intensivt arbete med bland annat översiktsplaner, geotekniska markundersökningar, stompunkter och strandskydd. Var med på denna resa!

Inspiration och nyttor

Den 30 november 2023 genomfördes ett spännande webbinarium: "Webbinarium – för dig som är, eller vill bli innovatör med hjälp av data från nationella geodataplattformen".

Webbinariet riktade sig till dig som arbetar med vidareförädling av data och som ger mervärde och effektivisering av både din och dina kunders verksamheter. Du arbetar sannolikt också med digitalisering och bidrar till en digital transformation av samhället.

Filmer från webbinariet

Under webbinariet medverkade ett antal aktörer som berättade om sina visioner.

Hela sändningen av webbinariet.

Klipp från sändningen, uppdelade efter medverkande:

Introduktion och status – NGP

Malin Klintborg, enhetschef på geodata, introducerar NGP och ger en aktuell statusbeskrivning av nuläget och vad som är på gång (nytt fönster).

Aelia Consulting AB

Anders Elias är känd från sina intressanta demos av öppna data som han bland annat presenterar på LinkedIn.

Anders Elias berättar om möjligheterna med att via API:erna för NGP presentera statistik och kartor med data från plattformen (nytt fönster).

Openpoint

Openpoint utvecklar en webbaserad plattform för digitala tvillingar av fastigheter. Med hjälp av digitala tvillingar av verkliga byggmiljöer underlättar Openpoint allt från projektering och förvaltning till utveckling och samarbete – med hela byggprocessen samlad på ett ställe.

Robbin Hellström berättar om tillämpningar av data från NGP (nytt fönster).

Fastighetsloggen AB

Fastighetsloggen arbetar med att öka transparens i transaktioner och förvaltning i fastighetsbranschen. Tjänsten hjälper kunder att arbeta systematiskt med värdering, hyror, miljörisker, social hållbarhet och efterlevnad av klimatmålen (ESG/Taxonomin).

VD Martin Tannefors tankar om tillgången på data generellt, och vad strukturerad åtkomlig data från NGP skulle kunna innebära (nytt fönster).

Combify AB

Företaget hjälper fastighetsutvecklare, fastighetsinvesterare och andra företag att hitta nya affärsmöjligheter.

Alaa Alshawa, VD och Petter Hultin Gustafsson, CTO berättar om hur de samlar information om land och fastighetsprojekt i sin plattform, och vad NGP skulle kunna erbjuda dem (nytt fönster).

Lantmäteriet

Lantmäteriet spelar en viktig roll som granskare under processen att ta fram detaljplaner och när planen genomförs.

Senior förrättningslantmätare Per Rune Karlsson tittar på möjligheterna med att göra detaljplaner i NGP tillgängliga i Lantmäteriets handläggningssystem (nytt fönster).

Börja använda NGP

För att börja nyttja NGP och dra nytta av kraften i plattformen behöver du genomgå ett antal steg för registrering och setup. Häng med på en serie utbildningar för att komma igång.

Guide för konsumenter (nytt fönster).

Daniel Regemar, regional geodatasamordnare, visar hur du kommer igång med att börja konsumera data från NGP, registrerar dig i Geotorget samt skapar och hämtar API-nycklar i API-portalen (nytt fönster).

Frågor och svar

Genom att godkänna villkoren för att bli konsument får du tillgång till API:erna och kan med hjälp av dessa skapa egna applikationer eller konsumera data i egna verksamhetssystem.

E-tjänsten Detaljplaner (nytt fönster) fokuserar på laga kraft-vunna planer.

WMS och WFS är också API:er. Det valda formatet OGC API Feature ersätter WFS. Specifikt för datamängd Detaljplan har Lantmäteriet tagit fram en WMS-tjänst.

Det går att konsumera vektordata genom API:erna. Api:erna hämtar och levererar ett GeoJSON-objekt som sedan kan visualiseras i ditt system. Du kan också lagra den data du hämtar lokalt. Producenten kan också välja att bifoga filer med valfritt format som går att hämta genom API:erna.

API:erna bygger på etablerade standarder. Om verksamhetssystemet stödjer dessa standarder är en integration möjlig.

Ofta har GIS-systemen inbyggda moduler/verktyg för att anropa och konsumera dessa API:er. API:erna är byggda på etablerade standarder.

Mer om STAC på STACs webbplats (nytt fönster).

Registrering behöver bara göras en gång. Nycklar behöver du skapa då och då beroende på hur många system du vill försörja med information.

Detaljplaner kan tillgängliggöras med olika status. Till exempel; påbörjad, samråd, granskning, antagen, överklagad, tillsyn, laga kraft, upphävd, avslutad. Tillgängliggörande av detaljplaneinformation genom NGP kan användas under hela planprocessen/samhällsbyggnadsprocessen.

E-tjänsten Detaljplaner (nytt fönster) fokuserar på laga kraft-vunna planer. Om du som användare nyttjar API:erna kan du få upp all information om detaljplaner med annan status.

Genom att tillgängliggöra detaljplanen tidigt i processen ges möjlighet till tidigare dialog.

NGP är inte en ersättare till ÖFF. ÖFF planeras dock att avvecklas under 2025, till förmån för ett annat tillhandahållande.