Gräns för fjällnära skog

Här finns en inspelad intervju med Skogsstyrelsen där de berättar om hur det har gått med arbetet att ta fram en nationell specifikation till gränsen för fjällnära skog.

Intervju med Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har tillgängliggjort datamängden gräns för fjällnära skog i den Nationella geodataplattformen och Agneta Jonsson som arbetar som processledare på enheten för geodata på Skogsstyrelsen berättar mer i filmen om hur arbetet med specifikationen har gått.

Läs mer om datamängden.

Agneta Jonsson, processledare på enheten för geodata på Skogsstyrelsen, berättar om hur arbetet med specifikationen har gått.