Vem äger fastigheten

Vill du veta vem som äger en fastighet? Med e-tjänsten Vem äger fastigheten kan du enkelt och snabbt få fram svaret.

Vad kan jag göra i tjänsten?

I Vem Äger Fastigheten kan du logga in med Bank-ID för att se vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka namn och adress på ägaren.

Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

Hur ser en fastighetsbeteckning ut?

Varje fastighet har en unik fastighetsbeteckning som består av tre delar: kommun följt av trakt- eller kvartersnamn och ett registernummer. Här följer två exempel på hur fastighetsbeteckningar kan se ut:

  • Stockholm Söder 75:2
  • Gävle Abborren 1

Om du inte får någon sökträff i tjänsten saknas sannolikt någon av de tre delarna i den fastighetsbeteckning du skrivit in.

Vem är den här tjänsten till för?

Vem Äger Fastigheten är främst riktad till privatpersoner som av rent privata skäl vill ta reda på vem som äger en fastighet. Men tjänsten får användas av:

  • Privatpersoner
  • Du som i din yrkesroll omsätter egendom, till exempel mäklare

Oavsett vem du är så måste ditt ändamål med att använda tjänsten vara antingen ”privat behandling” eller ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret”. Du kan läsa mer om vad detta innebär i tjänstens villkor. Genom att godkänna villkoren för användning av tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

På grund av förbud mot tredjelandsöverföring av personuppgifter i GDPR måste du som vill använda tjänsten logga in från ett land inom EU, EES eller Schweiz samt godkänna tjänstens villkor.

Du behöver logga in med Bank-ID

Enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister måste du intyga att de personuppgifter du kan se i tjänsten ska användas enligt ett giltigt ändamål. Dessutom är varje användare begränsad till att göra fem sökningar under 24 timmar. 

Varför får jag bara söka fem gånger under 24 timmar?

För att uppfylla dataskyddsförordningen (GDPR) och se till att de personuppgifter som finns i tjänsten inte används på ett sätt som skadar de registrerades integritet finns en begränsning för hur många sökningar som får göras inom 24 timmars period per användare. 

Hantering av personuppgifter

Den inloggning du gör med ditt Bank-ID används endast i den här e-tjänsten för att:

  • Lantmäteriet ska kunna veta att du har intygat att de personuppgifter du kan se i tjänsten ska användas enligt ett giltigt ändamål
  • Lantmäteriet ska kunna kontrollera att du inte söker fler än fem gånger om dygnet.

Lantmäteriet sparar inte loggar på vilka fastigheter du har gjort sökningar på. Läs mer om hur Lantmäteriet behandlar personuppgifter.

Mer information om fastigheter som du själv äger

Den här tjänsten är inte till för att hitta information om de fastigheter du själv äger. Använd i stället e-tjänsten Min Fastighet.

Varför förekommer mina personuppgifter i den här tjänsten?

Om du är en fastighetsägare så finns dina uppgifter i fastighetsregistret. Lantmäteriet är ansvarig för fastighetsregistret och måste enligt offentlighetsprincipen besvara frågan om vem som äger en fastighet genom att lämna ut enskilda handlingar. 

Villkor för att använda e-tjänsten

Här kan du läsa de fullständiga användarvillkoren.

Villkor för Vem äger fastigheten (pdf, nytt fönster)