Signaler om lägre ränta vände utvecklingen av bolånen uppåt i slutet av 2023

25 januari 2024

Lantmäteriets statistik för sista kvartalet 2023 visar att trenden med minskande antal inteckningar har vänt. I Gotlands-, Kronobergs- och Jönköpings län har antalet inteckningar ökat med mer än 15 procent, och trenden är positiv i alla utom tre län.

– Vi ser en vändning under slutet av 2023 i flertalet län. Det hör samman med att uppgången i inflationen nu ebbat ut och att ränteuppgången stannat av, vilket i sin tur påverkat antalet bostadslån och att fler nya inteckningar genomförs, säger Dennis Lindén enhetschef på Lantmäteriet.

Ökningen av antalet inteckningar var störst i länen Gotland (24 %), Kronoberg (21 %) och Jönköping (16 %), medan tillväxten var svagast i Uppsala län (-4 %), Södermanland län (-4 %), Dalarnas län (-3 %) och Stockholms län (0%).

Sett till helåret 2023 så minskade antalet inteckningar kraftigt jämfört med året innan, till 164 000 under 2023 från 273 000 året innan. Minskningen avspeglar sig även i att det totala inteckningsbeloppet år 2023 minskade kraftigt, från 366 miljarder kronor 2022 till 223 miljarder kronor år 2023.

– Minskningen för helåret beror på den lägre omsättningen av fastigheter i Sverige under 2023 till följd av en ökade räntekostnader, högre inflation samt det allmänna konjunkturläget. Detta har i sin tur medfört att behovet av att ta ut nya inteckningar i fastigheter minskat, säger Dennis Lindén.

Återlämnade pantbrev

Statistiken visar även att antalet pantbrev som lämnats åter av kreditgivaren, för att de inte längre behövs som säkerhet för bostadslån, under kvartal fyra är fler än antalet nya pantbrev. Det indikerar att de bolånekunder som har möjlighet nu föredrar att slutamortera sina bostadslån i högre takt än tidigare.

Antalet nya inteckningar under 2023
Län
Skillnad i %
Q3 2023 -
Q4 2023
Skillnad i %
Q4 2022 -
Q4 2023
Q4 2023
okt-dec
Q3 2023
juli-sep
Q2 2023
april-jun
Q1 2023
jan-mar
Q4 2022
okt-dec
Blekinge
7% -34% 832 777 842 856 1258
Dalarna
-3% -24% 2047 2110 1936 1748 2689
Gotland
24% 1% 531 429 437 488 527
Gävleborg
3% -25% 1611 1570 1533 1427 2152
Halland
1% -35% 1661 1647 1859 1796 2548
Jämtland
12% -17% 989

883 841 839 1188
Jönköping
16% -33% 1652 1430 1720 1590 2451
Kalmar
5% -28% 1455 1382 1556 1475 2032
Kronoberg
21% -31% 898 742 955 955 1295
Norrbotten
4% -22% 1358 1311 1283 1076 1731
Skåne
1% -32% 5179 5104 5596 5544 7617
Stockholm
0% -27% 4921 4944 5195 4916 6783
Södermanland
-4% -32% 1256 1305 1394 1410 1842
Uppsala
-4% -35% 1389 1447 1393 1679 2127
Värmland
11% -16% 1645 1482 1414 1540 1952
Västerbotten
13% -20% 1498 1331 1294 1255 1876
Västernorrland
8% -17% 1350 1245 1278 1060 1621
Västmanland
13% -31% 1095 971 1098 1134 1591
Västra götaland
4% -28% 6731 6492 7105 6843 9413
Örebro
2% -31% 1310 1285 1283 1327 1890
Östergötland
4% -27% 2003 1929 1865 1779 2743
Totalt
4% -28% 41411 39816 41877 40737 57326