Inteckning och pantbrev

Hos oss kan du till exempel ansöka om inteckning, ett nytt pantbrev, göra om ett skriftligt pantbrev till ett datapantbrev eller döda ett pantbrev som har kommit bort.

Vad är en inteckning?

För att använda fastigheten som säkerhet för exempelvis ett lån vid fastighetsköp behöver en ansökan om inteckning skickas in till oss, förutsatt att det inte redan finns tillräckligt med pantbrev uttagna i fastigheten.

Genom att göra det blir ett visst belopp i fastigheten lämnad i pant till den du lånar av. Som ett bevis på inteckningen utfärdar vi ett pantbrev.

Vad är ett pantbrev?

När du ansöker om inteckning i din fastighet utfärdar vi ett pantbrev som bevis på att inteckningen har beviljats. Pantbrevet kan antingen vara skriftligt eller digitalt. Ett digitalt pantbrev kallas för datapantbrev.

Pantbrev kan användas som säkerhet om du ska ta ett lån. Om du lånar pengar hos en bank som är ansluten till Pantsystem registrerar långivaren datapantbrevet till sitt panthavarnummer.

Om pantbrev ska användas som säkerhet hos någon som inte är ansluten till Pantsystem behövs ett skriftligt pantbrev. Det kan exempelvis vara om du lånar pengar av en privatperson. Det är Lantmäteriet som administrerar Pantsystem som bankerna är anslutna till.

Ägarregistrerade datapantbrev

Ett datapantbrev som inte används som säkerhet för lån är ägarregistrerat. Det betyder att pantbrevet är tillgängligt digitalt för dig som lagfaren ägare/tomträttsinnehavare och du kan använda det som säkerhet för lån.

Om du nyligen har betalat av ett lån hos din bank lämnar banken tillbaka datapantbrevet till dig genom att ägarregistrera det. Lantmäteriet administrerar ägarregistrerade datapantbrev i Pantsystem. Skriftliga pantbrev som skickas till oss för konvertering blir ägarregistrerade datapantbrev.

När pantbrev har blivit ägarregistrerade skickas automatiskt en underrättelse ut till dig som lagfaren ägare/tomträttsinnehavare. Lantmäteriet är enligt lag skyldig att underrätta lagfaren ägare/tomträttsinnehavare när något sker med datapantbrev. Underrättelsen är endast information och innebär inte att du behöver göra något med anledning av att du fått den.

Se inteckningar i din fastighet

I e-tjänsten Min Fastighet kan du se vilka inteckningar som är uttagna i din fastighet.

Utdrag ur pantbrevsregistret

Hos oss kan du enkelt beställa ett utdrag ur pantbrevsregistret.