Lantmäteriet positivt till förslag om särskilt bostadsrättsregister

28 oktober 2022

Lantmäteriet är positivt till ett särskilt bostadsrättsregister, men efterlyser mer tid för att bygga upp registret och att finansiering och uppbyggnad av registret måste ske i takt med utvecklingen av öppna data och i linje med hur samhällsbyggnadsprocessen utvecklas.

Lantmäteriet har nu yttrat sig om förslaget om att skapa ett särskilt bostadsrättsregister, vilket presenterades i juli tidigare i år. Ett bostadsrättsregister skulle öka tryggheten för den enskilde bostadsrättsinnehavaren och för den som planerar att skaffa sitt första boende eller byta boendeform. Registret skulle ge en säkerhet mot dolda panter, och samla statistik om bostadsrätter som idag saknas eller är svår att få fram. Detta skulle i sin tur kunna motverka brottslighet som till exempel penningtvätt eller folkbokföring på ej existerande bostadsrätt.

Lantmäteriet är med andra ord positiva till förslaget, men anser också att den tidsram som förslagits för genomförandet, tolv månader för att lägga upp bostadsrättsregistret plus sex månader för kontroll, är för snäv. Lantmäteriet uppskattar i stället att det behövs tre till fem år för att registret ska komma på plats.

Frågan om finansiering av registret lyfts också upp av Lantmäteriet i yttrandet: Finansieringen måste ske i linje med hur öppna- och avgiftsfria data utvecklas och i enlighet med EU:s direktiv, där avgiftsfinansiering kan komma att behövas innan situationen har klarnat. Lantmäteriet betonar också att uppbyggnaden av registret måste ske i takt med digitaliseringen och utvecklingen av en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Läs Lantmäteriets yttrande (pdf, nytt fönster)

Läs förslaget på Regeringens webbplats (nytt fönster)