Byggnadsnamn

Under 2016 genomförde Lantmäteriet en kvalitetskontroll av alla registrerade byggnadsnamn.

Syfte med kvalitetskontrollen

Syftet med kvalitetskontrollen har varit att:

  • förtäta ortnamnsredovisningen i Lantmäteriets grundläggande geodata.
  • göra byggnadsnamnen tillgängliga för våra användare, t.ex. blåljusmyndigheterna.
  • presentera namnen i Lantmäteriets kartdataprodukter och databaser.

Vi har granskat fyra namntyper

Lantmäteriet har granskat namn på byggnader som har någon av de fyra namntyperna:

  • Huvudnamn Topografi
  • Övrigt namn Topografi
  • Alternativnamn
  • Alternativ byggnadsbeteckning.

Detta arbete är slutfört och vi har påbörjat ajourhållning av nyregistrerade byggnadsnamn.

Det innebär att kommunen registrerar nya byggnadsnamn som Alternativnamn eller Alternativ byggnadsbeteckning i LINA. Lantmäteriet granskar dessa löpande och bedömer (utifrån regelverket) om namnet ska byta namntyp till Huvudnamn topografi eller Övrigt namn topografi.

I den fortsatta ajourhållningen bör kommunen arbeta efter samma regelverk som Lantmäteriet använder sig av. Regelverket är framtaget av Ortnamnsmyndigheten.

Handböcker för ajourhållning

Ta del av de senaste versionerna av de handböcker som behövs för ajourhållning av Byggnader, Adresser och Lägenheter (BAL) samt övrig topografi.