ABT-avtal

Ajourhållningen av adress- och byggnadsinformation samt information om övrig topografi sker i samverkan mellan Lantmäteriet och kommunerna.

Normalavtal och bilagor

Lantmäteriet, SKR och kommunerna samverkar sedan många år kring geografisk information och till grund för vår samverkan finns så kallat normalavtal. Dessa fungerar som mallar för avtalen mellan Lantmäteriet och respektive kommun, ett exempel är normalavtal ABT som bygger på ett antal samverkansnivåer.

Normalavtal 2007 (pdf, nytt fönster) Lantmäteriet – SKR

Tillägg till Normalavtal ABT (pdf, nytt fönster) Lantmäteriet – SKR
Följebrev-Beslut (pdf, nytt fönster)

Räknefunktion för ersättning 2024 (xls, nytt fönster)

Övriga dokument

Tidplan av ABT-avtalen (pdf, nytt fönster) med datum för uppföljning och revidering av ABT-avtalen.

Riktlinjer för samverkansnivåer ABT-avtal (pdf, nytt fönster)

Geodatahandläggare (pdf, nytt fönster)

Aktuella samverkansnivåer 2024

Samverkansnivåer för adresser, byggnader och övrig topografi (pdf, nytt fönster).

Samverkansgrupp SKR-LM

Ta del av mötesanteckningar och information gällande verksamhetsplan.

Läs mer om normalavtal på Sveriges kommuner och Regioners webbplats (nytt fönster).