Byggnad, Adress, Lägenhet och Topografi

De här sidorna riktar sig till dig som arbetar med uppdatering av information om byggnader, adresser, lägenheter och topografi. Här finns information som du kan ha nytta av i ditt ajourhållningsarbete – till exempel handböcker och information om leverans av data.

Vi arbetar tillsammans med kommunerna

Lantmäteriet arbetar tillsammans med kommunerna när det gäller ajourhållningen av byggnader, adresser, lägenheter samt topografi. Vår samverkan är ett uttryck för parternas gemensamma strävan att uppfylla intentionerna om fördjupad samverkan inom det svenska lantmäteriområdet.

Läs också om: 

Nyhetsbrev

Lantmäteriet, Geografisk information lämnar regelbundet aktuell information kring ajourhållnings- och samverkansfrågor till kommunerna. Ta del av nyhetsbreven.

Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Anmäl dig till nyhetsbrevet.