Behörighet LINA

Applikationen LINA (Lantmäteriets INsamlingsApplikation) används av Sveriges kommuner för att registrera information om Byggnader, Adresser och Lägenheter i Fastighets- och Lägenhetsregistret.

Vilken information som ska registreras styrs bland annat av det samverkansavtal kring Adresser, Byggnader och Topografi (ABT-avtal) som kommunerna tecknat med Lantmäteriet.

Ansökan om behörighet till LINA - blankett (pdf, nytt fönster)

Här finns ett bildspel som visar några glimtar av användargränssnittet i LINA (pps, nytt fönster).

Här hittar du handböcker som behövs för ajourhållning av Byggnader, Adresser och Lägenheter (BAL) samt övrig topografi.

Information om kommande utbildning

Lantmäteriet genomför löpande grundläggande webbutbildningar via Microsofts tjänst SKYPE. Utbildningen vänder sig i första hand till nya användare av LINA.

Under utbildningen, som tar cirka 2 timmar, går vi bland annat igenom LINA:s grundläggande funktionalitet, till exempel hur en byggnad, adress och lägenhet registreras och hur kartstödet fungerar.

Anmäl ditt intresse till BAL-supporten.

Utbildningstillfällen 

  • 6 mars 2024 kl. 10.00-12.00
  • 29 maj 2024 kl. 10.00-12.00