Ajourhållningsläge

Här kan du timme för timme följa ajourhållningsläget byggnadsgeometrier hos Lantmäteriet.

Karta över Sverige med röda markeringar.

Vi ajourhåller information över Sveriges yta

Lantmäteriet ajourhåller regelbundet information över Sveriges yta. Vid ajourhållning av Lantmäteriet hämtas geografisk data ut från Lantmäteriets lagringssystem som därefter ajourhålls, genom bildtolkning och maskinella bearbetningar och kontroller. Därefter läses de objekt som uppdaterats tillbaka till lagringssystemen.

Under tiden ajourhållning sker av Lantmäteriet så bör främst kommuner som jobbar via tjänstebaserad uppdatering undvika att uppdatera byggnader i samma område för att undvika versionskonflikter på byggnadsobjekt. Det kan även vara bra för övriga kommuner att vara försiktiga med byggnadsuppdateringar av större omfattning via LINA i de områden där ajourhållning pågår. Lantmäteriet ajourhåller byggnader endast utanför de ansvarsområden som man kommit överens om med varje kommun inom ABT-avtalet.

Lantmäteriet kontaktar kommunen innan ajourhållning påbörjas för att meddela och stämma av att ajourhållning skall göras som berör hela eller delar av kommunens yta.

För att underlätta för kommunerna att veta var Lantmäteriet ajourhåller så skapas en gång i timmen översiktsfiler som visar var ajourhållning pågår just nu. Översiktsfilerna är skapade i koordinatsystem SWEREF 99 TM.

Lantmäteriet jobbar med andra ajourhållningar eller rättningar av data och dessa ses ibland också i översikterna. När så sker tar Lantmäteriet ansvar för att undvika versionskonflikter på byggnader. Det är således främst när större uppdateringar skall göras enligt ajourhållningsplanen och kommunen blivit kontaktad av Lantmäteriet om detta, som man på kommunen behöver veta var Lantmäteriet ajourhåller just nu.

Ajourhållningsläget i olika format

Ajourhållningsläget (pdf, nytt fönster)

Ajourhållningsläget (shape, nytt fönster)

Lantmäteriet jobbar vanligtvis inom ett rutnät med 10x10km rutor. Rutnätet som används finns att hämta här nedan, transformerat till de lokala SWEREF-koordinatsystemen som används av olika kommuner. 

Indexrutor_sweref_99_TM.zip (nytt fönster)

Indexrutor_sweref99_12_00.zip (nytt fönster)

Indexrutor_sweref99_13_30.zip (nytt fönster)

Indexrutor_sweref99_14_15.zip (nytt fönster)

Indexrutor_sweref99_15_00.zip (nytt fönster)

Indexrutor_sweref99_15_45.zip (nytt fönster)

Indexrutor_sweref99_16_30.zip (nytt fönster)

Indexrutor_sweref99_17_15.zip (nytt fönster)

Indexrutor_sweref99_18_00.zip (nytt fönster)

Indexrutor_sweref99_18_45.zip (nytt fönster)

Indexrutor_sweref99_20_15.zip (nytt fönster)

Indexrutor_sweref99_21_45.zip (nytt fönster)

Indexrutor_sweref99_23_15.zip (nytt fönster)

Se fler indexrutor