Registrering och återföring

Aktiviteten omfattar Lantmäteriets beslutsfas med registrering av ärendet i Fastighetsregistret (text- och kartdel) samt efterföljande återföring till kommunen.

  • Upprätta beslutshandlingar med stöd av DFU för att meddela förrättningsbeslut och avsluta förrättningen.
  • Registrera i Fastighetsregistret.
  • Återföring i form av underrättelse till kommunen om ärendenummer, aktnummer och registreringsdatum sker automatisk genom mail.
  • Kommunen använder Arken för åtkomst av den arkiverade förrättningsakten.