Utbildning

Grundutbildning KFF

Teoretisk grundutbildning som samtliga kommunala delaktiga handläggare av KFF-förrättningar ska genomgå.

Inom KFF-projektet togs beslutet att alla berörda kommunala handläggare ska genomföra den obligatorisk webb-baserad KFF-utbildningen för verifiering av grundkunskaper. Således ska alla berörda handläggare avslutat kursen för att få handlägga ett förrättningsärende inom ramen för ABKFF.

Nya medarbetare eller sådana som ska börja handlägga dessa ärenden ska ha slutfört kursen innan dom tillåts delta i ett förrättningsärende.

Valbara fortsättningsutbildningar för utökade kunskaper

Valbara kurser inom området för fastighetsbildning:

  • Fastighetsutredning och Arkivforskning
  • Förrättning inom plan grundkurs
  • Förståelse för FRs kart- och textdel
  • Introduktion till HMK

Behovet av dessa utbildningar får bedömas utifrån KFF-kommunens behov av kunskaper.
Mer information om dessa kurser finns att läsa i Lantmäteriets lärplattform Ping pong.

Anmälan: Våra kurser