Kartarbete och leverans av DFU

Aktiviteten omfattar kartarbete för framställning av mätskiss eller förrättningskarta samt förberedande redigeringar av registerkartan. Aktiviteten omfattar även kommunens leverans av DFU (digitalt förrättningsunderlag) till Lantmäteriet och fakturering.

Kartarbete och leverans av DFU

I DFU ingår följande delar:

  • Kartfiler i vektorformat.
  • Punktbeskrivning som textfil.
  • Mätskiss i pdf-format, alternativt (i de fall kommunen framställer förrättningskartan) Förrättningskarta i tiff-format.
  • KFF-redovisning som textfil.

Innehållet i DFU förklaras vidare i dokumentet Beskrivning av DFU (pdf, nytt fönster). Gällande DFU-versions specifikationer framgår av särskild dokumentation, DFU-versionsbeskrivning (pdf, nytt fönster).

Efter leveransen av DFU sker fakturering. Faktureringsrutiner (pdf, nytt fönster).