Initiera KFF-ärende

Aktiviteten omfattar de inledande momenten när en förrättning ska handläggas som ett KFF-ärende enligt Checklista KFF-ärende (doc, nytt fönster)

  • LM skapar ett KFF-ärende i Trossen.
  • KFF-beställning fylls i och skickas till kommunens funktionsbrevlåda. Mätbeställningen ska innehålla erforderliga instruktioner och information om den aktuella förrättningen, samt ska tydligt redovisa vilka arbetsmoment som ska utföras och vilka underlag som ska levereras av kommunen.
  • Kommunen tar emot och bekräftar beställningen inom den bekräftelsetid som gäller enligt ABKFF (Allmänna bestämmelserna för kommunala förrättningsförberedelser).