Förbereda och utföra fältarbete

Aktiviteten omfattar arbetsmomenten vid förberedelser och utförande av fältarbetet som kommunens mätresurs utför enligt mätbeställning.

  • Arkivforskning och plantolkning (om det ingår i beställningen)
  • Sakägarkontakter
  • Fältarbete (utstakning, markering, mätning)

Dialogen mellan förrättningslantmätaren och kommunens mätresurs är viktig under hela aktiviteten.

Som stöd och handledning finns dokumentet Handledning förrättningsförberedande mätning (pdf, nytt fönster).

De styrande krav som Lantmäteriet har på utförandet beskrivs i Kravdokument förrättningsförberedande mätning (pdf, nytt fönster).