Framgångsfaktorer

En snabb, effektiv och rättssäker handläggning av KFF-ärenden förutsätter ett framgångsrikt samarbete mellan handläggarna på Lantmäteriet och KFF-kommunerna. Därför är det viktigt att: