Rapporter kopplat till handlingsplansarbetet

På den här sidan samlar vi rapporter kopplat till Geodatarådets handlingsplansarbete.

Handlingsplansarbete 2021-2025

Alla dokument presenteras i pdf-format i nytt fönster, om inget annat anges.

2023

2022

2021

Handlingsplansarbete 2016-2020

Alla dokument presenteras i pdf-format i nytt fönster, om inget annat anges.

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Rapport långsiktig kompetensförsörjning inom geodataområdet

Rapporter som ej finns tillgängliga på vår webbplats

Du når de här rapporterna genom att kontakta vårt diarie.

Rapport Geodatarådets Handlingsplan 2017, aktivitet 1 Nationella basdata
(diarienr LM2021/008300).