Analog kamerakalibrering

Här kan du ta del av protokoll för analog kamerakalibrering.

Kalibreringsprotokollen har sparats i pdf-format. Det krävs att du har Acrobat Reader installerat för att läsa och skriva ut pdf-filerna. Hämta programmet (nytt fönster).

LMK

LMK15_005

LMK15_014

LMK15_679

LMK2000_650

LMK2000_828

LMK2000_922

RC5_RGB

8,8Sag_376_23

15Ag_3

15Ag_29

15Ag_38

15Ag_41

15Ag_196

15Ag_346_38

15Ig_3

15Uag_281

15Uag_324

15Uag_481

15Uag_355

RC10

8,5SagII-2148

8,5SagII-2152

15Uag-1012

15Uag-1056

15UagII-3009

15UagII-3025

15UagII-3045

15UagII-3119

30ATII-4122

30ATII-4140

RC10A

15-4Uag-A-13084

RC20

15-4Uaga-F-13158

RC30

15-4Uag-S-13215

15-4Uag-S-13240

15-4Uag-S-13242

15-4Uag-S-13258

15-4Uag-S-13260

15-4Uag-S-13335

30-4Nat-S-17111

RMB

RMB15-243_474B

RMK

RMKTop15-141288

RMKTop15-141305

RMKTop15-144125

Williamson

F49-2003

Ramkoordinater 1968