Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Handböcker

Här finns de senaste versionerna av de handböcker som behövs för ajourhållning av Byggnader, Adresser och Lägenheter (BAL) samt övrig topografi.

Standard Belägenhetsadress – nedladdning utan kostnad

Svenska institutet för standarder, SIS, har under början av 2017 givit ut en handbok (SIS TR 33:2017) om hur man utformar enhetliga belägenhetsadresser. Denna handbok utgår från standarden för belägenhetsadresser, SS 637003:2015, som reviderades och publicerades 2015. Handboken har arbetats fram av Lantmäteriet, PostNord Sverige AB, Södertälje kommun, Järfälla kommun, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Institutet för språk och folkminnen samt Bring City Mail.

Lantmäteriet och SIS har slutit ett avtal som innebär att alla svenska geodatastandarder och handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige. Detta innebär att kommuner har möjlighet att ladda ner standarden och handboken som behandlar belägenhetsadresser utan kostnad. Via denna länk får du inloggningsuppgifter till tjänsten där standarderna går att ladda ner.