Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

SWEREF 99

SWEREF 99 är det officiella referenssystem som används i Sverige idag.

SWEREF 99 står för Swedish Reference Frame 1999 och är en realisering av det europeiska systemet ETRS89.

Förhållandet mellan SWEREF 99 och WGS 84

WGS 84 och SWEREF 99 avviker för närvarande (2017) 7-8 dm från varandra och skillnaden ökar med några centimeter per år. För många GPS-tillämpningar i Sverige kan SWEREF 99, WGS 84 och det tidigare systemet SWEREF 93 betraktas som samma sak.

I dag är det vanligt att man bestämmer sin position med hjälp av satelliter (GPS). Om positionen bestäms enbart med data från GPS-satelliterna blir den uttryckt i det globala referenssystemet WGS 84. Osäkerheten för sådana positioner ligger på cirka tio meter.

Önskar man lägre osäkerhet måste man kombinera sina GPS-data med data från punkter på marken, till exempel punkter i det svenska nätverket av permanenta stationer, Swepos. Man får då sin position uttryckt i det referenssystem som de markbaserade punkterna är angivna. I Sverige används referenssystemet SWEREF 99 för detta ändamål.

Mer information om SWEREF 99

SWEREF 99 är en realisering av ETRS89, genomförd enligt gällande riktlinjer. SWEREF 99 antogs som officiell realisering av ETRS89 (nytt fönster) vid EUREF-mötet i Tromsö sommaren 2000. Det innebär att den äldre realiseringen, SWEREF 93, kan betraktas som utgången i och med införandet av SWEREF 99 (2001‑05‑26).

SWEREF 99 realiseras av de 21 ursprungliga Swepos-stationerna, det vill säga permanenta stationer som är stabilt markerade på fast berggrund. Som grund för koordinatbestämningen har data från alla nationella permanenta referensstationer i Sverige (Swepos), Norge (SATREF), Finland (FINNREF) och Danmark som var igång sommaren 1999 (se kartan) använts. Från Swepos användes data för de sex GPS-veckorna 1014‑1019 (13 juni ‑ 24 juli 1999). Från övriga länder användes endast 2‑3 veckors data (GPS-vecka 1014, 1015 och 1019).

  • Lösningen är beräknad i ITRF97 epok 1999.5 och har därefter räknats tillbaka till ETRS89 enligt de riktlinjer som EUREF-kommissionen föreskriver.
  • Den plattektoniska epoken är 1989.0.
  • Den interna epoken är 1999.5.
  • Referensellipsoiden är GRS 1980, geocentriskt placerad.

Mer information

 

Karta över Norden och Baltikum, som visar lägen för referensstationerna
De referensstationer som ingick i SWEREF 99-kampanjen.