Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Beställning av fastighetsförteckning

Fastighetsförteckningen innehåller alltid berörda fastigheter, lagfarna eller taxerade ägare, registrerade samfälligheter, anläggningssamfälligheter, ledningsrätter, officialrättigheter, inskrivna avtalsrättigheter, allmänna vägar, fornlämningar samt planer och bestämmelser inom planområdet.

Beställningen avser detaljplan, vägplan, järnvägsplan med mera. Förteckningen levereras i pappersformat och debitering utgår med 1000 kr per timme plus moms.

Vid frågor, kontakta Lantmäteriets kundcenter på e-post kundcenter@lm.se eller telefon 0771-63 63 63.

Beställning av fastighetsförteckning

Beställningen avser
Yttre avgränsningsområde
Kryssa i nedanstående specifikationer på vad som önskas i övrigt inom planområdet:

Beställare (dokumentmottagare)

Fakturamottagare