Languages Lättläst Teckenspråk

Kommunsamverkan

Sveriges kommuner och Lantmäteriet samverkar på olika sätt inom det svenska lantmäteriområdet.

ABT-avtalet förlängs 

Lantmäteriet har beslutat att förlänga nu gällande ABT-avtal även för år 2019. Efter sommaren kommer Lantmäteriet att skicka ut en förlängning av avtalet för undertecknande till alla kommuner. Anledningen till förlängningen av nu gällande ABT-avtal är:

  • Lantmäteriet har fortfarande inte fått besked om äskade medel för öppna geodata.
  • Lantmäteriets regeringsuppdrag att ta fram en lösning för ett nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen.

Samlat under rubriken Kommunsamverkan hittar du information och/eller stöd för ditt arbete, t.ex;