Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

WGS 84

WGS 84 är ett tredimensionellt globalt referenssystem som har tagits fram av amerikanska myndigheter för bestämning av koordinater med GPS-systemet i realtid.

Om positionen bestäms enbart med data från GPS-satelliterna blir den uttryckt i det globala referenssystemet WGS 84, World Geodetic System 1984. Osäkerheten för sådana positioner är cirka tio meter.

Önskar man lägre osäkerhet måste GPS-data kombineras med data från punkter på marken, till exempel punkter i Swepos-nätet, det nationella nätet av fasta referensstationer för GNSS. Positionen blir då uttryckt i samma referenssystem som de markbaserade punkterna. I Sverige används referenssystemet SWEREF 99 för detta ändamål.

I Sverige finns ingen regelrätt realisering av WGS 84. I stället används SWEREF 99. WGS 84 och SWEREF 99 avviker för närvarande (2017) 7-8 dm från varandra och skillnaden ökar med några centimeter per år. För många GPS-tillämpningar i Sverige kan WGS 84 och SWEREF 99 betraktas som samma sak eftersom det i praktiken är svårt att mäta med lägre osäkerhet i WGS 84.

Läs mer om relationen mellan WGS 84 och ITRF (International Terrestrial Reference Frame).

Ellipsoid

WGS 84 är baserat på WGS 84-ellipsoiden som i princip är identisk med ellipsoiden GRS 1980. Skillnaden är endast 0,1 millimeter i halva lillaxeln.