Vanliga frågor om geodatasamverkan

Här hittar du vanliga frågor och svar kring Lantmäteriets tillämpning inom ramen för geodatasamverkan.

Frågor och svar

Om ni har avtal för geodatasamverkan och vill göra en beställning från oss på Lantmäteriet så gör ni det från sidan Geodataprodukter eller kontakta oss via e-post.

E-post: geodatasupport@lm.se

Avtal om Geodatasamverkan ersätter inte befintliga avtal med återförsäljare. Ändringar eller uppsägning av avtal med Lantmäteriets återförsäljare hanteras mellan er och återförsäljaren.

På Avtal för Geodatasamverkan hittar du bland annat som visar vad som ingår i geodatasamverkan.

I årsavgiften för geodatasamverkan ingår leveranser av Lantmäteriets produkter. För kommuner ingår geodata i årsavgiften, i produktutbudet för geodatasamverkan, för egen kommun samt angränsande kommuner.

Avgiftsfria leveranser av geografisk information görs endast i Sweref 99 TM samt i lokala Sweref-zoner. Transformationer till RT90 görs mot avgift.

Ortofoto levereras dock även i RT90 2,5 gon V utan transformationsavgift. Fastighetsinformation och Laserdata levereras tills vidare endast i Sweref 99 TM.

Inga begränsningar.

Publiceringen på Internet ingår i licensen för offentlig användning, oavsett om man tecknat avtal om geodatasamverkan eller löser licens med Lantmäteriet eller vidareförädlare.

Ja, detta ingår i licensen för offentlig användning så länge som informationen på och i anslutning till kartan informerar om olika turistmål och turistaktiviteter. Detta gäller även information om aktiviteter som tillhandahålls av privata aktörer.

Däremot får kommunen inte i detta fall ta betalt av privata aktörer för att publicera information om deras verksamhet och inte heller ta avgift för att sprida kartan. I så fall måste licens för kommersiell slutanvändning lösas.

Nej, geodatasamverkan påverkar inte ABT- och KLM/DRK-avtalen.

Ni som inte har avtal om geodatasamverkan väljer och betalar för den geodata ni önskar nyttja. Ni kan antingen teckna nyttjanderättsavtal av geodata via en återförsäljare eller direkt med Lantmäteriet.