Vanliga frågor om vidareförädling

Här hittar du vanliga frågor och svar kring vidareförädling och geodatasamverkan.

Frågor och svar

Ja, en organisation som har avtal om geodatasamverkan kan beställa geodata från Lantmäteriet enligt produktkatalogen och få beställningen levererad till en vidareförädlare.

Nej, en vidareförädlare kan inte beställa av Lantmäteriet på uppdrag av någon som ingår i geodatasamverkan.

Ja, om vidareförädlaren har unika id för att kunna särskilja att distributionen av geodata går till organisationer som ingår i geodatasamverkan, så kommer inte Lantmäteriet att debitera avgift till vidareförädlare för geodatat som redan betalats via avgiften för geodatasamverkan.Vidareförädlaren kan i sin tur ta betalt för den förädling de utför - men inte för geodatat.

Ja, om en vidareförädlare har ett lager av grunddataprodukter (som är uppbyggt mot leveransavgift) så kan de leverera grunddataprodukter från detta lager till organisationer som ingår i geodatasamverkan och rapportera nyttjande till Lantmäteriet, utan debitering från Lantmäteriet. Vidareförädlaren kan ta betalt för den förädling de utför, men geodatat debiteras inte.

Ja, en vidareförädlare som tar emot leverans på uppdrag av organisationer om ingår i geodatasamverkan ska lagra den separat och bara använda informationen till geodatasamverkan.

Om en vidareförädlare vill tillhandahålla geodata till organisationer inom geodatasamverkan åligger det denna att verifiera att organisationen ingått avtal om geodatasamverkan - innan vidareförädlaren levererar geodata från Lantmäteriet.

Här finns en förteckning över de som har Avtal för Geodatasamverkan.