Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Samverkansgrupp SKR-Lantmäteriet

Samverkansgruppen mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Lantmäteriet
arbetar dels med utveckling och fördjupning av samverkan mellan kommunerna och
Lantmäteriet, dels med förvaltning av gällande verksamhetsplan och normalavtal.

Ett aktuellt samarbete är projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess som är en grundförutsättning för nationell tillgänglighet till enhetlig och öppen information för alla aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Bl.a. vid planering, fastighetsbildning och bygglovshantering.

Samverkansgruppen består av representanter från SKR, kommunerna och Lantmäteriet.

Nuvarande bemanning är enligt följande:

 • Peter Haglund, SKR 
 • Ann-Sofie Eriksson, SKR 
 • Marianne Leckström, SKR
 • Lars Robertsson, Borlänge kommun
 • Cecilia Gran, Malmö stad (repr. för KLM)
 • Tove Elvelid, Lantmäteriet
 • Anders Sandin, Lantmäteriet
 • Marika Ström, Lantmäteriet
 • Gunnar Ersbo, Lantmäteriet
 • Marcus Ygeby, Lantmäteriet
 • Ulf Eriksson, Lantmäteriet - sekreterare
 • Magnus Forsberg, Lantmäteriet
 • Anton Stampe, Lantmäteriet

Ordförandeposten rullar årsvis och under 2021 har SKR den rollen.

Kontaktpersoner

Marianne Leckström, SKR
Ulf Eriksson, Lantmäteriet

Anteckningarna från samverkansgruppen presenteras i pdf-format om inget annat anges.

Mötesanteckningar, indelade efter datum för mötet
2021 2020 2019