Languages Lättläst Teckenspråk

ABT-avtal

Ajourhållningen av adress- och byggnadsinformation samt information om övrig topografi sker i samverkan mellan Lantmäteriet och kommunerna.


 ABT-avtalet förlängs - ingen ny samverkansmodell under 2018

Läs nyheten >>


Samverkan regleras i normalavtal som bygger på ett ramavtal tecknat mellan Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I normavtalet finns ett antal samverkansnivåer. Avtalet är ett uttryck för parternas gemensamma strävan att uppfylla intentionerna om fördjupad samverkan inom lantmäteriområdet.

Nedan presenteras ramavtalet samt normalavtalet med tillhörande bilagor. Alla dokument publiceras i pdf-format om inget annat anges.

 Räknefunktion för ersättning 2018 (xls)

Samverkansnivåer beskrivs i pdf-format.

Aktuella samverkansnivåer 2018

Här redovisas aktuella samverkansnivåer för Adresser, Byggnader och Övrig topografi (pdf)

Tidplan (pdf) med datum för uppföljning och revidering av ABT-avtalen.

 

Informationssamordnare

Mer information om avtalen finns att läsa på Sveriges kommuner och Landstings hemsida, www.skl.se (nytt fönster).