Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Andra GNSS-tekniker

RTK kan tillämpas både i realtid och med efterberäkning, medan utveckling pågår för att göra Precise Point Positioning möjligt även i realtid.

Efterberäkning av RTK

Som namnet antyder så är RTK (Real-Time Kinematic) främst avsedd som en realtidsmetod, vilket dock inte hindrar att samma princip tillämpas med efterberäkning istället. Vid efterberäkning av RTK används ofta virtuell rinex som referensdata. Tekniken kan till exempel vara mycket användbar i områden med dålig mobiltäckning.

Virtuell rinex

Virtuell rinex kan skapas med hjälp av samma programvara som utnyttjas vid nätverks-RTK. De är 'konstgjorda' referensdata som bygger på verkliga data från referensstationer. Genom att ange en ungefärlig position och tidpunkt kan en rinex-fil skapas med hjälp av data från omgivande referensstationer.

Virtuell rinex fungerar på motsvarande sätt som en s.k. virtuell referensstation i realtid, d.v.s. ger nödvändiga korrektionsdata – för att reducera effekten av bland annat jonosfären för att kunna göra noggrann positionering av användarens rover. Med hjälp av virtuell rinex kan användaren därför efterberäkna sina RTK-mätningar i egen programvara.

Precise Point Positioning

Precise Point Positioning, PPP, är en slags absolut positionering som ursprungligen utvecklades av NASA:s Jet Propulsion Laboratory, både för realtids- och efterberäkningstillämpningar. Konceptet bygger på observationer från en GNSS-mottagare i kombination med extern information om felkällor.

Vid realtidstillämpningar kräver metoden en kommunikationslänk. Utveckling av så kallad PPP-RTK-teknik pågår för att på sikt möjliggöra regionalt eller globalt tillgängliga positioneringstjänster med samma precision som dagens nätverks-RTK. En stor utmaning består i att integrera nya data och algoritmer för att minska de i dagsläget långa mättiderna. PPP-RTK kan i framtiden bli ett viktigt alternativ eller komplement till nätverks-RTK, inte minst i områden som saknar geodetisk infrastruktur.