Jämförelse mellan kod- och bärvågsmätning

Bärvågsmätning är mer komplicerad än kodmätning, både med avseende på utrustning och mätmetoder. Mätosäkerheten i bärvågsmätning är dock lägre.

Jämförelse mellan kod- och bärvågsmätning
  Kodmätning Bärvågsmätning
Tidsåtgång Kort observationstid (sekunder) Kort till lång observationstid (fåtal sekunder till timmar), beroende på tillämpning.
Mottagare Enkla GNSS-mottagare Avancerade GNSS-mottagare
Mätosäkerhet (i plan) Tiotals meter vid absolut positionering. Meternivå vid relativ positionering. Centimeternivå vid relativ positionering med bestämning av periodobekanta.
Känslighet för signalavbrott Mindre känslig, eftersom mätperioden är kort. Mer känslig, eftersom bestämning av periodobekanta kräver oavbruten mätning (ibland över lång tid).

De angivna mätosäkerheterna avser själva GNSS-mätningen i öppen mätmiljö under goda mätförhållanden och förväntas täcka in minst 95 % av fallen. Slutlig lägesosäkerhet i den mätta positionen kan dock vara högre eftersom den även påverkas av den lokala mätmiljön och din hantering och genomförande av mätningen.

Mer detaljerade beskrivningar av mättekniken för respektive metod finns på sidorna om kodmätning respektive bärvågsmätning.