Reports

Here you can find Lantmäteriet's reports in the series Geodesy and Geographic Information Systems (Geodesi och geografiska informationssystem), which was introduced in 1996, as well as older reports on geodesy.

Most of the reports can be downloaded as pdf documents.

Information regarding the reports can be obtained from the Geodesy Department.

Reports
Report number Title Author
2023:1 (pdf, new window) Activity Report: Contributions from Lantmäteriet to the InSAR-Sweden Project

Nilfouroushan F, Gido N, Olsson P‑A, Puwakpitiya Gedara C

2022:3 (pdf; new window) Geodetic activities in Sweden 2018–2022 Steffen H, Bagherbandi M, Eshagh M, Horemuz M, Johansson J
2022:1 (pdf, new window) Analysis of 20 years of GPS data from SWEREF consolidation points – using BERNESE and GAMIT-GLOBK software Jivall L, Nilfouroushan F, Al Munaizel N
2021:1 (pdf, new window) Swepos Data Quality Monitoring – GNSS Signal Disturbances Detection System
Abraha K E, Frisk A, Westberg M, Wiklund P
2019:3 (pdf, new window) RG 2000 – a comprehensive overview on the new gravity reference frame of Sweden Engfeldt A
2019:1 (pdf, in Swedish, new window) Förvaltning av de nationella geodetiska referensnäten Alfredsson A, Alm L, Dahlström F, Jivall L, Kempe C, Wiklund P
2018:5 (pdf, new window) Mast-based versus Pillar-based Networks for Coordinate Estimation of SWEREF points – using the Bernese and GAMIT-GLOBK Software Packages Jivall L, Nilfouroushan F
2018:4 (pdf, new window) Geodetic activities in Sweden 2014‑2018 Norin D, Jensen A B O, Bagherbandi M, Eshagh M
2018:3 (pdf, in Swedish, new window) Utvärdering av olika metoder för stationsetablering med nätverks-RTK Svensson V, Tobler F
2016:5 (pdf, in Swedish, new window) Inledande försök till mätning med Europas navigeringssystem Galileo Berggren A
2016:4 (pdf, new window) Proceedings of the NKG General Assembly, Göteborg, Sweden, 1-4 September 2014 Kempe C (ed.)
2016:2 (pdf, new window) Preparations and plans for the new national gravity system, RG 2000 Engfeldt A
2016:1 (pdf, new window) RG 2000 – status March 2016 Engfeldt A
2015:4 (pdf, in Swedish, new window) RIX 95-projektet slutrapport Andersson B, Alfredsson A, Nordqvist A, Kilström R
2015:2 (pdf, new window) Geodetic activities in Sweden 2010-2014 Norin D, Johansson J M, Mårtensson S‑G, Eshagh M
2015:1 (pdf, in Swedish, new window) Jämförelse av höjdmätning med olika GNSS-mottagare i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst Fredriksson A, Olsson M
2014:5 (pdf, in Swedish, new window) Studie av mätosäkerhet och tidskorrelationer vid mätning med nätverks-RTK i SWEPOS 35 km-nät Ohlsson K
2014:2 (pdf, new window) Review of current and near-future levelling technology Eriksson P‑O (ed.)
2012:3 (pdf, in Swedish, new window) Undersökning av nätverks-RTK-meddelande tillsammans med olika GNSS-mottagare vid nätverks-RTK-mätning i SWEPOS nät av fasta referensstationer Lundell R
2011:3 (pdf, new window) A study of the possibility to connect local levelling networks to the Swedish height system RH 2000 using GNSS Liu K
2011:2 (pdf, in Swedish, new window) Undersökning av mätosäkerheten i det förtätade SWEPOS-nätet i Stockholmsområdet vid mätning med nätverks-RTK Jansson J
2010:11 (pdf, in Swedish, new window) Om behovet av nationell geodetisk infrastruktur och dess förvaltning i framtiden Ågren J, Engberg L E
2010:7 (pdf, in Swedish, new window) Test av GNSS-mottagare från DataGrid Lord J
2010:6 (pdf, in Swedish, new window) Punktbestämning i RH 2000. Statisk GNSS-mätning mot SWEPOS Engfeldt A, Odolinski R
2010:5 (pdf, in Swedish, new window) Anslutning av lokala höjdnät till RH 2000 med GNSS-stommätning Eriksson P‑O (ed.)
2010:4 (pdf, in Swedish, new window) Höjdmätning med GNSS - vägledning för olika mätsituationer Eriksson P‑O (ed.)
2010:3 (pdf, in Swedish, new window) Checklista för nätverks-RTK Odolinski R
2010:2 (pdf, in Swedish, new window) Studie av noggrannhet och tidskorrelationer vid mätning med nätverks-RTK Odolinski R
2010:1 (pdf, new window) On geodetic transformations Reit B‑G
2010:1 (pdf, in Swedish, new window) Om geodetiska transformationer Reit B‑G
2009:5 (pdf, in Swedish, new window) Restfelshantering med Natural Neighbour och TRIAD vid byte av koordinatsystem i plan och höjd Bosrup S, Illerstam J
2009:4 (pdf, in Swedish, new window) Realtidsuppdaterad etablering av fri station ett fälttest med radioutsänd projektanpassad nätverks-RTK Fridén A, Persson A‑K
2009:2 (pdf, in Swedish, new window) Detaljmätning med nätverks-RTK en noggrannhetsundersökning Odolinski R, Sunna J
2009:1 (pdf, in Swedish, new window) Beskrivning av de nationella geoidmodellerna SWEN08_RH2000 och SWEN08_RH70 Ågren J
2008:4 (pdf, in Swedish, new window) Kommunikationsalternativ för nätverks-RTK virtuell referensstation kontra nätverksmeddelande Johansson D, Persson S
2007:14 (pdf, in Swedish, new window) RH 2000 och riksavvägningen Lilje M, Eriksson P‑O, Olsson P‑A, Svensson R, Ågren J
2007:12 (pdf, new window) Test and Evaluation of SWEPOS Automated Processing Service Ivarsson J
2007:11 (pdf, in Swedish, new window) Introduktion till GNSS Lilje C, Engfeldt A, Jivall L
2007:10 (pdf, new window) Evaluation of Monument Stability in the SWEPOS GNSS Network using Terrestrial Geodetic Methods - up to 2003 Lidberg M, Lilje M
2007:8 (pdf, in Swedish, new window) Jämförelse av distributionskanaler för projektanpassad nätverks-RTK Halvardsson D, Johansson J
2007:4 (pdf, new window) Postglacial Land Uplift Model and System Definition for the New Swedish Height System RH 2000 Ågren J, Svensson R
2007:1 (pdf, in Swedish, new window) En nätverks-RTK-jämförelse mellan GPS och GPS/GLONASS Johnsson F, Wallerström M
2006:9 (pdf, in Swedish, new window) Systematiska effekter inom den tredje riksavvägningen Shah A
2006:8 (pdf, new window) Struve Geodetic Arc 2006 International Conference the Struve Arc and Extension in Space and Time Wennström H‑F (ed.)
2006:5 (pdf, in Swedish, new window) Jämförelse av Epos och nätverks-DGPS von Malmborg H
2006:4 (pdf, in Swedish, new window) KRIS-GIS® projekt i Eskilstuna, Kvalitet i höjdmodeller Klang D
2006:3 (pdf, in Swedish, new window) En ny svensk höjdmodell Laserskanning, Testprojekt Falun Klang D, Burman H
2006:2 (pdf, in Swedish, new window) Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst, utgåva 3 Norin D, Engfeldt A, Öberg S, Jämtnäs L
2005:8 (pdf, in Swedish, new window) Satellitpositionering med GPS och GPS/GLONASS Eriksson M, Hedlund G
2005:7 (pdf, new window) Processing of the NKG 2003 GPS Campaign Jivall L, Lidberg M, Nørbech T, Weber M
2005:5 (pdf, new window) Network RTK in Northern and Central Europe Engfeldt A (ed.)
2005:4 (pdf, in Swedish, new window) Fältstudie av Internet-distribuerad nätverks-RTK Jämtnäs J, Ahlm L
2005:3 (pdf, in Swedish, new window) En noggrannhetsjämförelse mellan nätverks-RTK och nätverks-DGPS Ahrenberg M, Olofsson A
2004:16 (pdf, in Swedish, new window) Traditionell RTK och nätverks-RTK en jämförelsestudie Andersson T, Torngren J
2004:13 (pdf, in Swedish, new window) Position StockholmMälaren-2. Nätverks-RTK i produktionstest Wiklund P
2004:12 (pdf, in Swedish, new window) SKAN-RTK-2. Nätverks-RTK i produktionstest i södra Sverige Johansson D
2004:11 (pdf, in Swedish, new window) Väst-RTK nätverks-RTK i produktionstest i västra Sverige Kempe C
2004:7 (pdf, in Swedish, new window) Interpolationsmetoder för restfelshantering i höjdled vid höjdmätning med GPS Valdimarsson R G
2004:4 (pdf, in Swedish, new window) Deformationer av fasta geometrier en metodstudie Andersson M
2004:1 (pdf, new window) Distribution of GPS-data via Internet Peterzon M
2003:12 (pdf, in Swedish, new window) Jämförelse av enkelstations-RTK och nätverks-RTK i Lantmäteriets testnät Jonsson A, Nordling A
2003:11 (pdf, in Swedish, new window) Traditionell RTK kontra Nätverks-RTK en noggrannhetsjämförelse Alm M, Munsin A‑S
2003:10 (pdf, in Swedish, new window) Så fungerar GNSS Ett samarbetsprojekt mellan Banverket, Lantmäteriet och Vägverket Engfeldt A, Jivall L
2003:8 Tolkbarhet av GGD-objekt i bilder registrerade av olika sensorer Vejdeland S, Dahlberg L
2003:4 (pdf, new window) The 2002 NKG GNSMART/GPSNet Test Campaign  
2002:7 (pdf, in Swedish, new window) Kompatibilitet för Nätverks-RTK-programvaran Trimble GPS-Net med olika typer av rörliga mottagare Brynte S, Persson J
2002:5 (pdf, in Swedish, new window) Studier av deformationer vid byte av koordinatsystem Alfredsson A
2002:2 (pdf, new window) Production measurements with Network RTK Tests and analyses Wahlund S
2002:1 (pdf, in Swedish, new window) Slutrapport för projekt 'Position StockholmMälaren 1'. En förstudie över möjligheterna med Nätverks-RTK för positionering med centimeternoggrannhet (detaljmätning) Wiklund P
2001:10 (pdf, in Swedish, new window) Undersökning av tjänster för differentiell GPS Rönnberg A
2001:7 Transformationssamband mellan SWEREF 99 och RT 90/RH 70 Jivall L, Lidberg M, Lilje M, Reit B‑G
2001:6 (pdf, new window) SWEREF 99 New ETRS89 Coordinates in Sweden, Analysis Report Jivall L
2001:1 (pdf, in Swedish, new window) Geodesi 2000 svensk geodesiverksamhet under kommande tioårsperiod Engberg L (ed.)
2000:5 (pdf, in Swedish, new window) RefStrat Strategier för referenssystem och referensnät  
2000:4 (pdf, in Swedish, new window) Jämförelse av olika metoder att föra över kartdetaljer till ett nytt referenssystem Svanholm N
2000:3 (pdf, in Swedish, new window) Metodstudie för inmätning av skogsbilvägar Kempe C
2000:2 Kort introduktion till GNSS Engfeldt A, Jivall L

1999:12 part 1 (pdf, new window)

1999:12 part 2 (pdf, new window)

Proceedings of the 13th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission Jonsson B (ed.)
1999:6 Uppdatering av kartografiska databaser genom fortplantning Hellström A-K
1999:5 Våtmarksklassificering för svenska landtäckedata Boresjö Bronge L, Näslund-Landenmark B, Ammenberg P
1999:4 (pdf, new window) Civil Service Interface Committee International Information Subcommittee 7th European Meeting Jonsson B (ed.)
1999:3 (pdf, new window) Geodesy and Surveying in the future Lilje M (ed.)
1999:2 (pdf, new window) Multipath at the SWEPOS stations Evaluation of Eccosorb, a microwave absorbing material Andreasson T‑B, Engman L
1998:5 Utstakning av fastighetsgräns i skogsmark med hjälp av GPS hos Lantmäterimyndigheten i Norrbottens län Jansson R
1998:4 (pdf, in Swedish, new window) Jordellipsoider, geoider, koordinatsystem, höjdsystem och tyngdkraftssystem i Sverige genom tiderna Ekman M
1998:3 (pdf, in Swedish, new window) Litteraturstudie om RTK-tekniken, ett samarbetsprojekt mellan Banverket, Lantmäteriverket och Vägverket Lidberg M
1998:2 Vegetationsdata Satellitdata

Gustafsson L‑E, Boresjö Bronge L, Näslund-Landenmark B, Ammenberg P

1997:20 (pdf, new window) Papers related to SWEPOS the Swedish network of reference stations for GPS Jonsson B (ed.)
1997:19 (pdf, new window) Different Methods and Equipment for Determination of New Points Relative to the SWEPOS Stations A Comparative Study Ohlsson L
1997:18 Accuracy Studies of RTK Surveying at Long Distances Engfeldt A
1997:17 (pdf, in Swedish, new window) Kompatibilitet för olika GPS-utrustningar vid RTK-mätning mot SWEPOS Andersson U, Eriksson U
1997:16 (pdf, new window) Geodetic Applications of GPS Jonsson B (ed.)
1997:15 Klassificering av myrar med satellitdata en möjlighetsstudie för ett svenskt CORINE Land Cover Låås P
1997:14 Karteum på Internet Hertzberg M, Jansson S
1997:13 Ajourhållning med SPOT-data. Ett förslag till digital revideringslinje Rydén A
1997:12 Generalisering av linjer i vektormiljö Minör U
1997:8 Q-Vadis. Ett geografiskt informationssystem för regional planering och miljöövervakning Rystedt S
1997:2 (pdf, in Swedish, new window) Riksavvägningsarbeten i Sverige under perioden 1974-1995 Becker J‑M
1997:1 Metoder för ruttoptimering, en översikt Östlund J
1996:5 (pdf, new window) The Compatibility of SWEPOS-data with GPS-Equipment available on the market Ammenberg P, Hansson K
1996:2 (pdf, in Swedish, new window) Undersökning av semikinematisk GPS-mätning i realtid Leijonhufvud C, Wiklund P
1995:23 (pdf, in Swedish, new window) Marknadsundersökning av GPS-utrustning för semikinematisk mätning i realtid Ottoson C
1995:21 (pdf, in Swedish, new window) Stomnät och metodik för detaljmätning med GPS nuläge december 1995 Eurenius B
1995:20 (pdf, in Swedish, new window) Slutberäkningen av Sveriges tredje precisionsavvägning försök till problembeskrivning i nordiskt perspektiv Ekman M
1995:16 (pdf, in Swedish, new window) Fortsatta försök med GPS inom förrättningsmätning Norin D, Eurenius B
1995:15 (pdf, new window) SWEPOS A Swedish Network of Reference Stations for GPS Hedling G, Jonsson B
1995:14 (pdf, in Swedish, new window) Positionsnoggrannheten för differentiell GPS via EPOS-tjänsten Bergman A, Frisk A
1995:6 (pdf, in Swedish, new window) Finansiering av investeringar och drift av SWEPOS samt genomförande av förslagen i RIX 95  
1995:4 (pdf, new window) Terrestrial Methods in Surveying, Mapping and Establishment of Geographic Data Bases Persson C‑G
1995:3 (pdf, in Swedish, new window) Radiolänkar för överföring av GPS-data Kurkinen K
1994:28 (pdf, in Swedish, new window) SWEREF 93 ett nytt svenskt referenssystem Reit B‑G
1994:25 (pdf, in Swedish, new window) Datafångst för GIS med användning av GPS Persson K, Persson C‑G
1994:24 (pdf, in Swedish, new window) RIX 95 en utredning om förtätning av de geodetiska riksnäten och anslutning av lokala stomnät  
1994:14 (pdf, in Swedish, new window) Regionalt studium av riksnäten med GPS en homogenitets- och transformationsstudie Johnson M
1994:11 DIFF slutrapport slutrapport från projektet Datorstöd I FlygFotoproduktionen Andréasson J
1994:9 Flygfotografering med GPS-teknik, 1992 års försök på Rörberg Andréasson J
1994:8 (pdf, in Swedish, new window) GPS-strategi för Lantmäteriet  
1993:7 (pdf, new window) PREF a Test of a Swedish Network of Reference Stations for Positioning Hedling G, Jonsson B
1993:5 (pdf, in Swedish, new window) Utvärdering av geodetiska nätutjämningsprogram på PC Svensson R
1993:4 Jämförelse mellan Leicas och Ashtechs GPS-system Jivall L, Ottoson C
1993:2 (pdf, in Swedish, new window) Undersökning av Wild GPS-system 200 GPS-mottagare samt tillhörande programvara Ottoson C
1993:1 Geoiden i Sverige och geoidhöjdssystemet RN 92 Ekman M
1992:21 (pdf, in Swedish, new window) GPS inom förrättningsmätning Eurenius B, Norin D
1992:16 (pdf, in Swedish, new window) Alternativa metoder vid framställandet av orienteringskartor Almgren K, Sandvik L H
1992:14 (pdf, new window) Some Swedish GPS Activities 1991. Geodetic Control Surveying, Aerial Photography and a Swedish DGPS Network Hedling G, Jivall L, Jonsson B, Andreasson J
1992:10 Om lokala massors inverkan på geoiden / On the Effect of Local Masses on the Geoid (summary in English) Ekman M
1991:22 (pdf, new window) GPS Computations and Analyses for Geodetic Control Networks Jivall L
1991:18 (pdf, in Swedish, new window) GPS-beräkning för stomnät Jivall L
1991:17 (pdf, in Swedish, new window) Jämförande GPS-beräkningar med TRIMVEC-PLUS Jivall L
1991:15 (pdf, new window) Evaluation of NA 2000, A New Digital Level Becker J‑M, Andersson B
1991:8 (pdf, in Swedish, new window) Planering av GPS-nät Lithén T, Persson C‑G
1991:7 (pdf, in Swedish, new window) Utvärdering av NA 2000, nytt digitalt avvägningsinstrument Becker J‑M, Andersson B
1991:4 (pdf, in Swedish, new window) Kort introduktion till GPS Jonsson B
1991:1 Ellipsoider, geoider, koordinatsystem, höjdsystem och tyngdkraftssystem i Sverige Ekman M
1990:16 (pdf, in Swedish, new window) Mätning av mindre primärnät med GPS-teknik Granström M
1990:13 (pdf, in Swedish, new window) BFR-projektet 'Pseudo-kinematisk/kinematisk GPS-mätning för geodetiska tillämpningar', lägesrapport för etapp 1 Jivall A‑C, Ollvik L
1990:11 (pdf, new window) Experiences From Kinematic GPS Measurements Jivall A‑C, Jonsson B
1990:10 (pdf, new window) Results and Experiences From GPS Measurements 1987-1990 SVENAV-87, Local Control Networks and Dual-frequency Measurements Hedling G, Jivall A‑C, Jonsson B
1990:9 (pdf, in Swedish, new window) Försök med GPS-teknik vid flygfotografering Ottoson L, Jonsson B
1990:8 (pdf, new window) The Swedish Experiences with the ULISS 30, Results From Tests and Pilot Projects Becker J‑M
1990:3 (pdf, in Swedish, new window) Utredning om och förslag till stomnät och koordinatsystem i Stor-Stockholm Edgren M, Sundstrand G
1990:1 Geodesi 90: Rapport från utredningsprojektet om geodesin i Sverige på 1990-talet
1989:4 Geodesins historia i Sverige en liten översikt Ekman M
1988:26 The Impact of Geodynamic Phenomena on systems for Height and Gravity Ekman M
1988:24 FRIHÖJD ett datorprogram för höjdbestämning vid fri uppställning Lidberg M
1988:23 (pdf, new window) Experience of Motorized Trigonometric Levelling (MTL) a comparison with other techniques Becker J‑M, Lithén T, Nordquist A
1988:19 (pdf, in Swedish, new window) Program för GPS-verksamheten i Sverige med tonvikt på stationär positionering Svenska GPS-gruppen och Utvecklingsrådet för landskapsinformation (ULI)
1988:16 (pdf, new window) The Fundamental Gravity Network of Sweden Haller L‑Å, Ekman M
1988:12 (pdf, in Swedish, new window) Erfarenheter med motoriserad trigonometrisk avvägning (MTL) jämförelser med övriga tekniker Becker J‑M, Lithén T, Nordquist A
1988:11 (pdf, in Swedish, new window) Baslinjemätning med satellitsystemet TRANSIT. Examensarbete Ljungkrantz C, Rystam P
1988:10 Tröghetspositioneringstekniken Becker J‑M
1987:18 (pdf, in Swedish, new window) Mäta med GPS beräkningsprogram samt detaljstudie och beräkningsexempel med PoPS. Examensarbete Jivall A‑C, Jakobsson L
1987:12 (pdf, in Swedish, new window) Koordinatsystemsbyte i kommunala nät Karlsson B, Löfqvist R
1987:11 (pdf, in Swedish, new window) En studie av viktsfunktionen vid trigonometrisk höjdmätning i samband med fri uppställning. Examensarbete Lidberg M, Svensson R
1987:9 (pdf, in Swedish, new window) Precision och tillförlitlighet vid fri uppställning en simuleringsstudie. Examensarbete Svensson R
1987:6 (pdf, in Swedish, new window) Längdmätning mot plastreflektorer, tillämpad vid upprättande och utnyttjande av mindre primärnät. Examensarbete Nordquist A, Olsson A
1986:20 (pdf, in Swedish, new window) Datorstödd geodetisk inmätning. System för insamling och kodning av geodetiska detaljmätningar Cederholm T
1986:19 (pdf, in Swedish, new window) Väggmarkerat stomnät i Alingsås. Examensarbete Gustafsson A, Johansson K‑G
1986:18 (pdf, in Swedish, new window) Modern stommätning principer för nätutformning & pågående utvecklingsarbete Persson C‑G
1986:15 (pdf, in Swedish, new window) En ny metod för beräkning och kontroll av fri instrumentuppställning Lithén T
1986:9 (pdf, in Swedish, new window) Plana stomnät checklista för planering och genomförande av stomnätsprojekt Andersson B, Engberg L E, Persson C‑G, Sundstrand G
1986:8 (pdf, new window) Motorized Trigonometric Levelling (MTL) & Motorized XYZ Technique (MXYZ) in Sweden Becker J‑M, Lithén T
1986:7 Nivellement indirect motorise (MTL) & technique motorisee XYZ (MXYZ) en Suede Becker J‑M, Lithén T
1986:6 Apparent Land Uplift at 20 Sea Level Stations in Sweden 1895-1984 Ekman M
1986:4 A Reinvestigation of the World's Second Longest Series of Sea Level Observations: Stockholm 1774-1984 Ekman M
1986:2 (pdf, new window) Swedish Experience of Wall-mounted Targets Persson C‑G
1986:1 (pdf, new window) SUKK a Computer Program for Graphic Presentation of Precision and Reliability of Horizontal Geodetic Networks Persson C‑G
1985:12 Storpolygonnät rapport från och utvärdering av Säffleprojektet Löfqvist R, Karlsson B
1985:8 (pdf, in Swedish, new window) Automatisering och motorisering av avvägningsarbeten nuvarande teknik och framtidsutsikter Becker J‑M
1985:7 (pdf, new window) The Swedish Experience with Motorized Levelling New Techniques and Tests Becker J‑M
1985:6 (pdf, in Swedish, new window) Väggmarkerade stomnät sammanställning av erfarenheter Hellman B, Källström B, Oldenmark T, Persson C‑G, Virking J
1985:5 (pdf, in Swedish, new window) Fältdatorer utbud och egenskaper Cederholm T
1985:4 (pdf, in Swedish, new window) Undersökning av elektroniska takymetrar Peterson I
1985:2 (pdf, in Swedish, new window) Några enkla metoder för noggrannhetsanalys av avvägningsnät Persson C‑G
1984:15 (pdf, new window) The Motorized Levelling Technique the Swedish Experience Widmark J, Becker J‑M
1984:14 (pdf, in Swedish, new window) Analys av noggrannheten i storpolygonnät Persson C‑G
1984:13 The Deviation of Mean Sea Level from the Mean Geoid along the Swedish Coast Ekman M
1984:4 (pdf, new window) The Need for Astronomic Observations in the Densification of Satellite Positioning Networks a Theoretical Study Sjöberg L E
1984:1 (pdf, in Swedish, new window) Uppbyggandet av Sveriges nya riksnät i höjd Becker J‑M
1982:14 Some Experiences and Results from Doppler Observations Jonsson B
1982:13 (pdf, in Swedish, new window) Bestämning av landhöjdningen i Sverige med geodetiska metoder Ekman M, Eliasson L, Pettersson L, Sjöberg L E
1982:10 (pdf, new window) Homogeneity Tests of the Swedish and Norwegian RETrig Data Using Modulated Normal Distribution Theory Sjöberg L
1982:7 (pdf, in Swedish, new window) Tidtjänsten vid LMV Hofstrand Å
1981:6 (pdf, in Swedish, new window) Geodetiska satellitmetoder en översikt Sjöberg L
1981:2 (pdf, new window) An Analysis of Systematic and Random Errors in the Swedish Motorized Levelling Technique Sjöberg L
1980:2 Positionsbestämning vid Lantmäteriverket med hjälp av portabla dopplermottagare lägesrapport januari 1980 Jonsson B
1979/9 (pdf, new window) The Third High Precision Levelling of Sweden Brook I R
1979/8 (pdf, new window) The Remeasurement of the Swedish National Triangulation Network 2: Computations and Results Brook I R
1979/7 (pdf, new window) The Remeasurement of the Swedish National Triangulation Network – 1: Organization, Instrumentation and Methods Brook I R
1979/1 Mean and Gaussian Curvatures of the Fennoscandian Postglacial Land Uplift Ekman M
1977/6 (pdf, in Swedish, new window) Kartprojektioner Ussisoo I
1977/5 Beräkning av geoidens rörelse i samband med den postglaciala landhöjningen i Fennoskandia / Postglacial Land Uplift in Fennoscandia and Movement of the Geoid (summary) Ekman M
1977/4 Undersökning av lutningsändringar i jordskorpan vid förkastningslinjer i södra Sverige 1974-1976 Ekman M
1977/3 En motsvarighet till 'Honkasalos term' vid astronomisk korrektion till precisionsavvägning och dess betydelse för studiet av medelvattenytan Ekman M
1977/2 (pdf, new window) Adjustment of Large Geodetic Networks Methods and Experiences Ussisoo I
1977/1 (pdf, new window) Report on High Precision Gravimetry Brein R, Gerstenecker C, Kiviniemi A, Pettersson L

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website