Lantmäteriet

News

Ny prioritering av lantmäteriförrättningar ger effektivare handläggning och kortare kö för många

27 February 2024

Från och med den 1 juli 2024 kommer färre typer av lantmäteriförrättningar att prioriteras. Förändringen kommer att frigöra tid för handläggning och skapa en effektivare ärendeprocess med kortare kötider för de flesta.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website