Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Tredimensionella system

Tredimensionella referenssystem används för att beskriva positioner i ett globalt anpassat referenssystem.

I samband med att positionering med hjälp av satelliter, som GPS, slog igenom under 1990-talet har behovet av noggranna tredimensionella referenssystem ökat.

Tredimensionella referenssystem används för att beskriva positioner i ett globalt anpassat referenssystem. Läget beskrivs antingen i ett tredimensionellt kartesiskt system (X, Y, Z) eller som geodetiska koordinater; latitud, longitud och höjd över ellipsoiden. Koordinater kan räknas om mellan de båda koordinatsystemen. Eftersom en punkts läge kan anges i olika referenssystem, är det viktigt att tillsammans med lägesinformationen alltid ange vilket referenssystem uppgiften gäller.

Här finns information om de tredimensionella system som används eller har använts i Sverige.

Ytterligare information om ellipsoider och tredimensionella referenssystem (pdf; 0,1 MB).

Illustration av geocentriskt kartesiskt och geodetiskt koordinatsystem.
Geocentriskt kartesiskt och geodetiskt koordinatsystem.