Geodataseminarium 2024 – I riktning mot framtiden

Den 1 februari 2024 bjuder Lantmäteriet och Geodatarådet in till ett webbsänt geodataseminarium med temat ”I riktning mot framtiden – en vision för geodataområdet 2040".

Om seminariet

Seminariet hålls den 1 februari 2024 kl 10.00-15.00 i digital form.

Moderator är Malin Klintborg, Lantmäteriet

Innehåll

  • Geodatarådet berättar om arbetet med att ta fram visionen och det vi lärt oss från alla dialoger som genomförts.
  • Vi håller även ett panelsamtal där vi tillsammans samtalar om geodataområdets framtid.
  • Vi får en omvärldsbevakning från Finlands Lantmäteri som deltar och berättar om sina tankar kring en nationell digital tvilling i Finland, ansvar och utvecklingsfrågor.
  • Vi kommer också få se ett par praktiska exempel på vad som är möjligt nu eller om ett par år fram i tiden från forskningsprojektet SimStad och hur vi kan använda AI för att göra analyser från geodata.

Program för Geodataseminariet 2024

10.00-10.10: Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör Lantmäteriet, hälsar oss alla välkomna

10.10-10.35: Visionen, geodataområdet 2040

Ni får veta vad visionen innehåller och hur arbetet kommer att vara framåt mot 2040.
Medverkar gör Marika Ström, verksamhetområdeschef Lantmäteriet, Lars-Kristian Stölen, digital strateg SGU och Patrik Andre, digital strateg, Skogsstyrelsen.

10.40-11.10: Panelsamtal: Vad betyder visionen för er verksamhet? Vilka hinder ser ni för att nå målbilden i visionen?

Deltar gör tre generaldirektörer som deltagit i jobbet med att ta fram visionen: Björn Risinger, GD Naturvårdsverket, Anneli Wirtén, GD SGU, Susanne Ås Sivborg, GD Lantmäteriet.

Paus 15 minuter

11.25-12.05: Panelsamtal: Vad är den digital tvillingen år 2040?

Panelen som består av ledande personer inom utvecklingen av digitala tvillingar i Sverige tar sig an frågan och ni får höra deras tankar om den digitala tvillingen år 2040.
Medverkar gör Tobias Edman, enhetschef och Camilla Berggren-Tarrodi, projektledare, båda från RISE, Adam Sjödin, digital strateg från Sweco och Cecilia Adolfsson Gran, avdelningschef på stadsbyggnadskontoret i Malmö kommun.

Lunch 12.05-13.00

13.00-13.25: Panelsamtal: Ur säkerhetssynpunkt, hur öppna kan våra geodata vara?

Nina Lubrán, Lantmäteriet, Örjan Wallers, Försvarsmakten, Åsa Kyrk Gere, MSB och Anders Lassi, Polisen.

13.30-13.55: Finlands status i användning och utveckling av digitala tvillingarna. (presentation på engelska)

Jani tar upp frågor som är aktuella i Finland typ ansvarsfrågor som dataproducent, samordnare av samarbete, interoperabilitet och standardisering. Medverkar gör Jani Kylmäaho, Director of Development and Digitalization, National Land Survey of Finland.

14.00-14.25: Vi får en inblick i forskningsprojektet SimStad – en plattform för digital tvilling för staden Norrköping.

Syftet med projektet är att göra det möjligt att på olika sätt beräkna och visualisera Norrköpings innehåll och utveckling, genom att kartlägga infrastruktur, miljö och mycket annat. Medverkar gör Visualiseringscentrum Linköping universitet.

14.30-14.55: Hur vi idag kan använda AI i syfte att göra analyser från tillgängliga, öppna geodata.

Vi får höra och se Anders när han visar på olika exempel på användande av AI.
Medverkar gör Anders Elias, Aelia Consulting.

14.55-15.00: Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör Lantmäteriet, avslutar 2024 års geodataseminarium.

Seminariet kommer spelas in och finnas tillgängligt efter textning på Lantmäteriets webbplats

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

Anmälan

*) markerar obligatoriska fält


När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Ta del av informationen.

Vid frågor, kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771‑63 63 63.