Aktiviteter kopplat till handlingsplansarbetet

På den här sidan samlar vi aktiviteter kopplat till Geodatarådets handlingsplansarbete.

Fokusområden för 2023

Geodatarådets handlingsplan 2023 (pdf, nytt fönster)

Aktiviteter för 2022 

Plan för ökad kunskap om och användning av rekommendationer för krisberedskaps- och blåljusverksamheter (pdf, nytt fönster)

Sveriges arbete med INSPIRE (pdf, nytt fönster)

Hålla ett branschråd för geodatabranschen (pdf, nytt fönster).
Bilaga 1, handlingsplan (pdf, nytt fönster).

Samverkan om flygburen insamling (pdf, nytt fönster).

Förberedelse för en nationell grunddatadomän för Geodata (pdf, nytt fönster).

Fördjupning kring geodata för klimatanpassning (pdf, nytt fönster).

Kommunicera behovet av författningsändringar (pdf, nytt fönster).

Geodatastöd i agenda 2030 arbetet (pdf, nytt fönster).

Smart landsbygd (pdf, nytt fönster).

Uppföljning av status aktiviteter ur Geodatarådets handlingsplan – november 2022 (pdf, nytt fönster)

Aktiviteter för 2021

Uppdragsbeskrivning aktivitet kartor för krisberedskap och blåljusverksamhet (pdf, nytt fönster)

Aktivitet fördjupning kring flygburen insamling och tillhandahållande av geodata (pdf, nytt fönster)

Aktivitet geodata för klimatanpassning (pdf, nytt fönster)

Aktivitet Geodatastöd i agenda 2030 arbetet (pdf, nytt fönster)

Aktivitetsbeskrivning erfarenhetsutbyte system och teknik (pdf, nytt fönster)

Aktivitetsbeskrivning kompetensförsörjning inom Geodataområdet (pdf, nytt fönster)

Aktivitetsbeskrivning kust och strandzonskartering (pdf, nytt fönster)

Aktivitetsbeskrivning Smart landsbygd (pdf, nytt fönster)

Aktivitetsbeskrivning Sveriges arbete med Inspire (pdf, nytt fönster)

Projektplan aktivitet informationssäkerhet och robust teknikanvändning (pdf, nytt fönster)

Uppföljning av status aktiviteter ut Geodatarådets handlingsplan – dec 2021 (pdf, nytt fönster)