Bild- och höjdprodukter byter namn

4 april 2022

Den 2 maj 2022 ändras namnen för ett antal bild- och höjdprodukter. Namnändringarna gäller både geodatatjänster och produkter där data laddas ned. Se tabellerna nedan.

Ändrade namn på geodatatjänster

Nuvarande produktnamn

Nytt namn från 2022-05-02

Höjdmodell Visning

Markhöjdmodell Visning

Höjdmodell Nedladdning

Markhöjdmodell Nedladdning

Höjd Direkt

Markhöjd Direkt

Historiska ortofoton Visning

Ortofoto historiska Visning

Notera att geodatatjänsterna ovan behåller samma åtkomstpunkt som innan namnbytet.

Ändrade namn på geodataprodukter för nedladdning

Nuvarande produktnamn

Nytt namn från 2022-05-02

Laserdata NH

Laserdata Nedladdning, NH

Digitala flygbilder

Flygbilder Nedladdning

Skannade Analoga flygbilder

Flygbilder skannade Nedladdning

Ortofoto

Ortofoto Nedladdning

Historiska ortofoton

Ortofoto historiska Nedladdning

Produktsidorna uppdateras den 2 maj 2022.