Ortofoto Nedladdning

Produkten Ortofoto Nedladdning innehåller ortogonalprojicerade (skalriktiga) flygbilder (ortofoton) med olika kombinationer av våglängdsband och i olika upplösningar.

Kort om produkten

Produkten innehåller ortogonalprojicerade (skalriktiga) flygbilder (ortofoton) med olika kombinationer av våglängdsband och med olika upplösningar, beroende på var i landet bilden är tagen och vilket årtal den är från. I ett ortofoto påverkas inte skalan eller avståndet mellan punkter av terrängens variation, till skillnad från en flygbild där man har en centralprojektion.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift och teckna en licens med villkor för användning.
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

Så ofta uppdateras informationen

Framställning av nya ortofoton görs allt eftersom nya flygbilder finns tillgängliga enligt det nationella bildförsörjningsprogrammet. Det innebär att nya ortofoton tas fram över cirka 30% av landets yta årligen, med upplösning 0,4 m eller 0,16 m, med intervall 2 - 10 år, beroende på var i landet det är. Ortofoton över södra Sverige och över områden längs Norrlandskusten tas fram vartannat år, omväxlande före resp. efter lövsprickning, med 0,16 m upplösning. Ortofoton med den högre upplösningen tas även fram över vissa tätorter eller valda områden i övriga delar av landet.

Här kan du läsa mer om planer och utfall för ortofoton.

Planer och utfall

De områden som ligger till grund för ortofotoplanen är de områden som ingår i Flygfotoplanen (pdf).

Nedan redovisas säsongens ortofotoplan, ortofotoutfall samt tidigare års utfall. Utfallet uppdateras varje dygn. Observera att informationen i vissa pdf-filer visas med klickbara lager, vilket inte stöds av alla webbläsare. Du kan i så fall spara filen på din dator och sedan öppna den i Acrobat Reader. Då har du möjlighet att ändra ordningen för tidigare års utfall samt tända och släcka önskade årslager.

Demodata

Redovisning görs i SWEREF 99 TM. Filnamnet för en ortofotoruta (5 x 5 km eller 2,5 x 2,5 km) består av indexrutans beteckning enligt indexsystemet, följt av årtal med fyra siffror. Metadata bifogas i tre olika GeoJSON-filer.  

Hämta önskade demofiler direkt från produktlänkarna på denna sida eller gå till samlade
demodata (nytt fönster) alternativt samlade demodata på FTP-platsen (nytt fönster).

Produktvariant Demofil/Format Filstorlek Datum
Ortofoto 4-kanals
upplösning 0,16 m
- LZW-komprimerad GeoTIFF   511 Mb 2019-07-08
Ortofoto 4-kanals
upplösning 0,4 m
- LZW-komprimerad GeoTIFF   317 Mb 2019-07-08
Ortofoto färg
upplösning 0,16 m
- LZW-komprimersad GeoTIFF
- JPEG
391 Mb
32,8Mb
2019-07-08
Ortofoto färg
upplösning 0,4 m
- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG
236 Mb
18,3 Mb
2019-07-08
Produktvariant Demofil/Format Filstorlek Datum

Ortofoto Färg
upplösning 0,5 m

- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG
184 Mb
17,8 Mb
2017-12-15
Ortofoto IR
upplösning 0,5 m
- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG
185 Mb
17,1 Mb
2017-12-15
Produktvariant Demofil/Format Filstorlek Datum
Ortofoto Färg
upplösning 0,25 m
- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG
161 Mb
13,9 Mb
2017-12-21
Ortofoto IR
upplösning 0,25 m
- LZW-komprimerad GeoTIFF
- JPEG
157 Mb
13,3 Mb
2017-12-21

Testdata

För produktutvecklingssyfte har testdata tagits fram. Dessa data får användas enligt licensvillkoren nedan.

Licensvillkor för testdata

Licenstagaren förvärvar en icke exklusiv, icke överlåtbar rätt att, för test och utvärdering, lagra och bearbeta testdata.

Licenstagaren förvärvar även rätt att framställa enstaka analoga exemplar/utskrifter innehållande delar av testdata och externt sprida dessa, t.ex. ingående i en rapport eller presentation.

Licenstagaren har även rätt att publicera resultatet av utvärderingen, inklusive delar av testdata, på Internet under förutsättning att dessa produkter inte kan spridas i obearbetad form via publiceringen.

Rätten avser användning för test- och utvärdering och medger inte rätt att tillgängliggöra testdata vidare för andra ändamål, varken inom den egna organisationen eller externt.
Licenstagaren får rätt att avgiftsfritt använda testdata i utbyte mot att Lantmäteriet får ta del av och ges möjlighet att redovisa resultat och erfarenheter från licenstagarens tester och utvärderingar på Lantmäteriets hemsida.

Vilken data som finns tillgängligt för test och utvärdering kan variera.

Vi tar gärna emot dina synpunkter på testdatat via anvandarsynpunkt.geodata@lm.se

Testdata från kombisensor

Under sensommaren 2021 testade Lantmäteriet en kombinerad laserskanner och flygkamera. Syftet var främst att öka kunskapen kring insamling av laserdata. En kombisensor av typen Leica Terrainmapper-2 användes för insamling av olika testfall. Ett urval finns här publicerade som testdata, laserdata med fyra färgband samt flygbilder och ortofoton.

Lasertest 2021 (öppnas i nytt fönster)

Testdata finns också tillgängligt via FTP (ftp)

Testfiler
Göteborg 2018 (öppnas i nytt fönster)
Här finns bilder från testflygningar med olika flyghöjder från delar av Göteborg.
Testbilderna är inte tagna med den specifika kamera som använts i flygbildsproduktionen under 2019.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.