Ortofoto historiska Visning

Produkten tillhandahålls utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor och ger dig tillgång till historiska ortofoton (skalriktiga flygbilder) i svartvitt, färg och ir med upplösning 0,5 m resp. 1 m per pixel. Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet INSPIRE.

Kort om produkten

Visningstjänst enligt EU-direktivet INSPIRE som tillhör Lantmäteriets sortiment av öppna data.

Ortofotona finns tillgängliga i flera lager:

  • Ett komplett rikstäckande lager för referensåret 1960, som innehåller svartvita ortofoton från åren 1949 till 1970, med upplösning 0,5 m. 
  • Ett lager för referensår 1975, som täcker stora delar av Sverige, vilket huvudsakligen innehåller svartvita ortofoton från åren 1970 till 1980, med upplösning 0,5 m.
  • Separata årslager fr.o.m. 1993 t.o.m. 2005, som innehåller svartvita ortofoton med upplösning 1 m, samt ortofoton i färg (endast 2002-2005) och ir (endast 2003-2005) med upplösning 0,5 m.

I tjänsten visas även lager utbredning, flygfotoår och sömlinjer för resp. ortofoto i referensårslagren 1960 och 1975. Den ursprungliga indelningen i grunddatalagret är i RT90, men i tjänsten är rutnäten transformerade till SWEREF 99 TM.

Logga för Inspire

Så ofta uppdateras informationen

Tjänsten uppdateras kontinuerligt med historiska ortofoton allt eftersom de framställs.

För ortofotona i referensårslagren 1960 och 1975 redovisas årtal för varje ortofoto i eget metadatalager, även sömlinjer och BildId för ingående flygbilder redovisas i separat metadatalager. För årslagren 1993-2005 finns dock inga metadata alls tillgängliga.

Här redovisas utfall av produktion av historiska ortofoton.

Bra att känna till

Längs sjöar, kusten och riksgränsen kan det i vissa ortofoton finnas svarta partier, vilket beror på att det inte alltid finns data som fyller ut hela ortofotorutan.

På grund av att originalbilderna ligger lagrade i RT 90 och transformerats till SWEREF 99 TM kan enstaka ortofoton ha inslag av ortofoton från olika årtal.
Det innebär att skarvarna mellan ortofotona ibland kan vara mer eller mindre synliga. Av samma anledning kan det i ortofoton för referensår 1975 finnas svarta partier i ortofoton som gränsar mot de områden där det ännu inte finns ortofototäckning.

Läs mer om historiska ortofoton

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Tjänster som uppfyller Inspire finns att se avgiftsfritt i Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.

Inspire:s webbplats (nytt fönster) kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.0

Tillgänglig i
produktionsmiljö från:
2022-03-30

Kompletterad med årslager 1993-2005, innehållande svartvita ortofoton med 1 m upplösning, samt färg- och ir-ortofoton med 0,5 m upplösning. Dessutom kan man välja att linjer och texter redovisas med en alternativ färg.

Tekniskt ramverk och standard för visningsprodukter

Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av The Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

The Open Geospatial Consortiums webbplats (nytt fönster)

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS.

QGIS webbplats (nytt fönster)

På OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

OSGeos webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen. 

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Hämta produkt

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Skapa ditt användarkonto.

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord?

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under licensen för öppna data; Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Villkoren för CC0, på Creative Commons webbplats (nytt fönster)