Flygbilder skannade Nedladdning

Produkten innehåller flygbilder, främst i svartvitt, från slutet av 1920-talet fram till 2006.

Kort om produkten

Produkten innehåller flygbilder främst i sv/v, men många flygbilder finns även i färg och IR. Om bilderna inte redan finns i digital form, så skannas de vid beställning. Det finns även orienteringsdata för många av flygbilderna och på beställning kan vi framställa orienteringsdata för de bilder som saknar det. Flygbilderna finns rikstäckande och har oftast en upplösning på ca 0,5 m, men det finns även bilder med annan upplösning.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift och teckna en licens med villkor för användning.
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

Så ofta uppdateras informationen

Uppdatering av nya flygbilder i produkten görs varefter sådana finns tillgängliga. Digitalisering av flygbildsarkivet pågår kontinuerligt. De analoga bilderna skannas för att bevara ett historiskt lager. I Lantmäteriets söktjänst GeoLex (nytt fönster) finns ytterligare information gällande vilka flygbilder som finns tillgängliga.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.