Flygbilder skannade Nedladdning

I vårt analoga bildarkiv finns cirka 1,2 miljoner flygbildsnegativ från slutet av 1920-talet och fram till 2006.

Kort om produkten

Digitalisering av flygbildsarkivet pågår. Ur vissa av dessa flygbilder har vi framställt historiska ortofoton som tillhandahålls som öppna data, både för nedladdning och visning.

Flygbilder finns i sv/v, många även i färg och IR. En stor andel av bilderna har en upplösning på motsvarande ~0,5 m och täcker hela Sverige, men det finns även bilder med annan upplösning.

Det finns även orienteringsdata för många av flygbilderna och på beställning kan vi framställa orienteringsdata för de bilder som saknar det. Tillsammans med orienteringsdata kan dessa flygbilder användas för att tolka och mäta i 3D.

Genom att jämföra flygbilder från förr och nu, kan du se områden där stora förändringar har skett, men också områden där endast mindre förändringar skett.

Stockholms slott 2009
Stockholms slott 1959

Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Den ena bilden visar Stockholms slott år 2009 och den andra bilden är från 1959.

Söktjänst

I GeoLex, som du hittar via denna länk hittar du information om skannade flygbilder.

Utsnitt från Geolex

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska eller engelska:

Leveransinformation och metadata

Produkten Flygbilder skannade Nedladdning från alla årgångar kan beställas med valfritt bildutsnitt. Om bilderna inte redan finns i digital form, så skannas de vid beställning.
Det finns även orienteringsdata för många av flygbilderna och på beställning kan vi framställa orienteringsdata för de bilder som saknar det.

Filuppsättning

Namnet, det vill säga bildens identitet, innehåller vanligtvis uppgift om flygfotoår, stråkID och bildnummer. Exempel på bildernas identitet: Y_58_203_06. Bilder från längre tillbaka i tiden kan ha delvis andra bildidentiteter.

Orienteringsfilen (.ori-fil) innehåller bildnamn, kameraposition och kameraorientering (rotationsmatris).

Projektfilen för Match-AT (.prj-fil) innehåller förutom orientering även kamerainställningar och inre orientering för bilderna.

Bägge filerna ingår i leveransen.

Leveransformat

Produkten levereras i okomprimerat TIFF-format.

PatB (.ori-fil) och projektfil för Match-AT (.prj-fil). Man kan dock istället för dessa filer erhålla förädlat orienteringsdata för ESPA-systemet eller Summit-projektet alternativt färdiga modellfiler för dessa.

Metadata

Alla flygbilder kan vid efterfrågan levereras med uppgifter om bland annat kamera, flygfototidpunkt, stråk- och bildnummer.

Stråköversikter

Översikter som redovisar bland annat stråkens sträckning och beteckning, samt läget för de exponerade bilderna, finns på sidan Stråköversikter.

Kamerakalibrering

Förteckning över samtliga kalibreringsprotokoll som upprättats för de kameror och objektiv som använts i Lantmäteriets flygfotoverksamhet finns på sidan Kamerakalibrering.

Beställ produkt

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa flygbilder eller ortofoton är du välkommen att använda beställningsformuläret eller kontakta Geodatasupport.

Telefon: 026-63 36 00
Öppettider: vardagar kl. 9-12
E-post: Geodatasupport@lm.se

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då kan du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Läs om vad som gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.