Ortofoto historiska Nedladdning

Produkten innehåller ortofoton, på markytan skalriktiga flygbilder, från åren 1949-2005.

Kort om produkten

Produkten innehåller ortofoton, på markytan skalriktiga flygbilder, från åren 1949-2005 i svartvitt, färg, infrarött med upplösningen 0,5 m och 1 m beroende på när bilden är fotograferad.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • Produkten är avgiftsfri och får användas och publiceras fritt, enligt Creative Commons, CC0 (nytt fönster).
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

Så ofta uppdateras informationen

Produkten uppdateras kontinuerligt med nya ortofoton allt eftersom de framställs.

Här kan du läsa mer om planer och utfall av historiska ortofoton.

Beställ produkt

Produkten tillhandahålls som öppna data. Beställning sker via Geotorget.

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under licensen för öppna data, Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Villkoren för CC0, på Creative Commons webbplats (nytt fönster)