Beräkningstjänst

Beräkningstjänsten är en e-tjänst som beräknar noggrann position för inskickade statiska GNSS-mätningar. Mätosäkerheten för positionen i SWEREF 99 är på centimeternivå.

Beräkningstjänsten är till för dig som vill efterberäkna dina statiska GNSS-mätningar med hjälp av referensstationsdata från Swepos-stationerna. Dina mätningar måste vara tvåfrekvensobservationer (L1/L2).

Beräkningstjänsten kräver abonnemang på Efterberäkning.

När du laddar upp dina observationsdata i rinex-format beräknas de automatiskt med den avancerade programvaran Bernese GNSS Software. Resultatet, med koordinater och kvalitetsvärden, levereras sedan till dig via Mina sidor och e-post.