Beräkningstjänst

Beräkningstjänsten är en e-tjänst som beräknar noggrann position för inskickade statiska GNSS-mätningar. Osäkerheten för positionen i SWEREF 99 är på centimeternivå.

Beräkningstjänsten kräver abonnemang på Efterberäkning.

Koordinatberäkning

Beräkningstjänsten är till för dig som vill efterberäkna dina statiska GNSS-mätningar med hjälp av referensstationsdata från Sweposstationerna. Dina mätningar måste vara tvåfrekvensobservationer.

När du laddar upp dina observationsdata i rinexformat beräknas de automatiskt med den avancerade programvaran Bernese GNSS Software. Resultatet, med koordinater och kvalitetsinformation, levereras sedan till dig via Mina sidor och e-post.

Kvalitetsrapport

Du kan också beställa enbart en kvalitetsrapport för din rinexfil, utan att genomföra koordinatberäkning. Tjänsten SweposQC ger dig en omfattande rapport med kvalitetsmått och diagram, som visar rinexfilens datainnehåll. Resultatet levereras till dig via Mina sidor och e-post.

Kvalitetsrapporten ger dig möjlighet att till exempel se hur förändringar i närmiljön påverkar datakvaliteten för observationer på en viss plats. Det kan handla om hur ändrade sikthinder begränsar eller förbättrar satellittillgången, eller om att förändringar på platsen ger ökade flervägsfel eller signalbortfall, och så vidare.