Efterberäkning

Swepos erbjuder referensstationsdata för efterberäkning av både statiska mätningar och RTK-mätningar. Statiska mätningar kan dessutom beräknas direkt i vår e-tjänst.

Vad ingår i abonnemanget?

Med abonnemang på Efterberäkning får du tillgång till

  • Beräkningstjänst
  • Virtuell rinex, för t.ex. efterberäkning av RTK-mätningar.
  • Rinex-data (både tim- och dygnsfiler)

Dessutom får du tillgång till stationsinformation och koordinater för Swepos-stationerna.

Efterberäkningsabonnemang kostar 1000 kr/år och användare. Abonnemanget är löpande, d.v.s. förlängs automatiskt med ytterligare en period om det inte aktivt sägs upp.

Om du endast har behov av Rinex dygnsfiler så är de tillgängliga utan avgift, men du behöver skapa ett användarkonto.

Allmänna villkor

Avtalsvillkor för tillgång till Swepos tjänster (pdf, nytt fönster)

Bilaga, Definitioner av begrepp som används i avtalsvillkor för tillgång till Swepos tjänster (pdf, nytt fönster)