Swepos tjänster

Swepos tjänster ger möjlighet till positionsbestämning med GNSS direkt i referenssystemet SWEREF 99. Swepos erbjuder såväl realtidstjänster som tjänster för efterberäkning av GNSS-observationer.

Swepos-data kan antingen användas för beräkning av statiska mätningar eller för RTK-mätning.

Realtidstjänster

Med realtidstjänsterna bestäms din position i realtid, i direkt anslutning till din GNSS-mätning.

Nätverks-RTK används då kvalitetskraven är höga – mätosäkerheten för positionen i SWEREF 99 är på centimeternivå. För att kunna använda tjänsten krävs att användaren har en avancerad GNSS-utrustning. I tjänsten ingår även Nätverks-DGNSS.

I öppna data ingår DGNSS som kan användas då kvalitetskraven inte är de högsta. Lägesosäkerheten för positionen i referenssystemet SWEREF 99 är på meternivå, beroende på GNSS-enhetens prestanda.

Realtidstjänsterna kräver att användaren kopplar upp sin utrustning mot Swepos dataströmmar, vanligtvis via mobilt Internet.

Tjänster för efterberäkning

Med efterberäkningstjänsterna bestämmer du din position efter genomförd GNSS-mätning. Swepos erbjuder referensstationsdata för beräkning av både statiska mätningar och RTK-mätningar.

I tjänsten Efterberäkning ingår

  • Beräkningstjänst för beräkning av statiska mätningar
  • Virtuell rinex, som kan användas t.ex. i stället för Nätverks-RTK när mobiltäckningen är dålig
  • Rinex-data som laddas hem för efterberäkning i egen programvara.

Referensstationsdata i form av Rinex dygnsfiler är tillgängliga utan avgift. Övriga delar av tjänsten Efterberäkning är fortsatt avgiftsbelagda.

Stödtjänster

Med hjälp av stödtjänsterna kan du planera och genomföra dina mätningar på ett sätt som ökar förutsättningarna för goda resultat, oavsett om din position beräknas i realtid eller i efterhand.